PLK poprawi bezpieczeństwo na LK 139, 143 i 61

Fot. PKP PLK S.A.
Fot. PKP PLK S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowa S.A. ogłosiły przetarg na wykonanie prac mających na celu poprawę bezpieczeństwa na istniejących skrzyżowaniach kolejowo-drogowych linii kolejowych nr 139, 143, 61 w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”.


W ramach powyższego zadania, wyłoniony
w przetargu nieograniczonym wykonawca, będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej na n/w roboty, zabudowy urządzeń samoczynnej sygnalizacji świetlnej przejazdowej (ssp) na przejazdach kategorii „B”, zabudowy urządzeń TVU i łączności przewodowej oraz do wykonania przyłączy energetycznych do zasilania urządzeń ssp wraz
z przebudową oświetlenia przejazdu.

Zmodernizowane zostaną następujące przejazdy kolejowe:

  • przejazd w km 19,366 linii nr 139 na odcinku Tychy – Kobiór,
  • przejazd w km 26,504 linii nr 143 na odcinku Lubliniec – Ciasna,
  • przejazd w km 163,366 i 164,078 linii nr 61 na odcinku Lubliniec – Pludry,
  • przejazd w km 166,644 linii nr 61 na odcinku Lubliniec – Pludry,
  • przejazd w km 171,464 linii nr 61 na odcinku Pludry – Fosowskie.

Zadanie powinno zostać wykonane do 30 grudnia 2016 roku. PKP PLK ustanowiła kamienie milowe (KM) i ich terminy realizacji

  1. KM I – Opracowanie projektów wykonawczych – 60 dni od daty podpisania Umowy z Wykonawcą,
  2. KM II – Zakończenie robót budowlanych – do 30 listopada 2016 r.,
  3. KM III – Opracowanie dokumentacji powykonawczej i certyfikacja – do 05 grudnia 2016 r.,
  4. KM IV – Zakończenie zadania ( w tym odbiór końcowy) i rozliczenie całości przedmiotu umowy – nie dłużej niż do 30 grudnia 2016 r.

Jedyne kryterium oceny ofert stanowi cena (100%). Oferty można składać w siedzibie ZLK Sosnowiec, do 20 kwietnia br., do godziny 12:00.

One comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *