Łagiewnicka śladem Piekarskiej

  • Wczoraj informowaliśmy o inwestycji w Bytomiu na ulicy Piekarskiej dzisiaj o podobnej w Świętochłowicach z udziałem spółki Tramwaje Śląskie, Przewoźnik ten i Gmina Świętochłowice podpisały z firmą Silesia Invest umowę na przebudowę torowiska tramwajowego oraz pasa drogowego ulicy Łagiewnickiej. Prace w zakresie tramwajowym mają zostać zrealizowane w ciągu 12 miesięcy.

Wspólne postępowanie przetargowe wyłoniło jednego wykonawcę dla dwóch powiązanych ze sobą zadań: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach” oraz „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach”. Pierwsze z nich jest zadaniem spółki Tramwaje Śląskie S.A., będącym częścią „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską. Drugie to inwestycja miejska finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków własnych gminy. Wczoraj w gmachu Urzędu Miasta Świętochłowice strony podpisały stosowne umowy.

Stoimy u progu kolejnej już torowej rewolucji na terenie Świętochłowic. Tak bowiem trzeba traktować inwestycję, w ramach której w miejsce dzisiejszej linii jednotorowej powstanie linia dwutorowa, znacząco poprawiając parametry ruchowe poprzez umożliwienie zwiększenia częstotliwości kursowania tramwajów i skrócenia czasu ich przejazdu – podkreślił Bolesław Knapik, prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Modernizacją objęte zostanie torowisko od przystanku Łagiewniki Targowisko na pograniczu Świętochłowic i Bytomia, wzdłuż ul. Łagiewnickiej do jej skrzyżowania z ul. Barlickiego. To ok. 2,5-kilometrowy fragment linii tramwajowej, częściowo wydzielonej z jezdni, a częściowo wbudowanej w jezdnię. Inwestycja realizowana wspólnie z Gminą Świętochłowice odmieni jedną z głównych ulic Chropaczowa. Torowisko wydzielone ułożone zostanie na podkładach strunobetonowych ze sprężystym mocowaniem szyn. Posadowione zostaną nowe słupy trakcyjno-oświetleniowe, rozwieszona nowa sieć trakcyjna oraz wybudowane zostaną nowe platformy przystankowe. Przebudowane zostaną także instalacje podziemne: odwodnieniowa, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna i ciepłownicza.

Zakres miejski inwestycji obejmie gruntowną przebudowę układu komunikacyjnego w ciągu ul. Łagiewnickiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i organizacją ruchu. W zakres ten wejdą m.in. nowe chodniki, miejsca postojowe, zatoki i przystanki autobusowe oraz ścieżka rowerowa, a także instalacje podziemne. – O ten projekt, tak ważny dla świętochłowiczan, ja i moi współpracownicy zabiegaliśmy z pełną determinacją. To był jeden z kluczowych punktów mojego programu wyborczego i dziś słowa dotrzymuję. Inwestycja jest również pierwszym krokiem i  zapowiedzią kolejnych działań zmierzających do zmiany charakteru i wizerunku dzielnicy Chropaczów – powiedział Daniel Beger, prezydent Świętochłowic. W ramach modernizacji ul. Łagiewnickiej zlikwidowany zostanie również wiadukt nad dawną linią kolejową.

Podpisana umowa zakłada wykonanie całości prac dla części tramwajowej do 6 września 2022 r. zaś dla zakresu miejskiego inwestycji do 6 marca 2023 r. Wartość całości zlecenia wynosi niemal 40 mln zł netto.

Fot. Internet {mapa.targeo.pl)

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *