Tramwaje Śląskie: 496 milionów złotych na inwestycje

  • Spółka Tramwaje Śląskie po raz trzeci w ciągu ostatnich dziewięciu lat wyemituje obligacje, które pozwolą sfinansować wkład własny dla zadań realizowanego przez Spółkę projektu inwestycyjnego. Wczoraj. podpisano stosowny dokument z konsorcjum banków Pekao SA i BGK przy współudziale EBI.

W ostatnich dniach 2018 roku Zarząd spółki Tramwaje Śląskie  podpisał umowę emisji obligacji z konsorcjum banków Bank Pekao SA oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Teraz umowa ta została rozszerzona do 764,4 mln zł.

Te pieniądze pozwoliły nam na realizację części zadań naszego projektu inwestycyjnego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Przed nami jednak jeszcze wiele pracy w tym zakresie, a do ich realizacji potrzebujemy dalszych środków finansowych, stąd emisja kolejnego pakietu obligacji – wyjaśnia Bolesław Knapik, prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Wczoraj w Warszawie zarządy spółki Tramwaje Śląskie S.A. oraz Banku Pekao SA i Banku Gospodarstwa Krajowego podpisały aneks rozszerzający wartość umowy o możliwość nowej emisji obligacji w wysokości 496 mln zł (poprzez dodanie nowych transz C i D). – W pierwszej kolejności rozszerzona została umowa realizacji Projektu, między Spółką, EBI i konsorcjum banków, a kolejnym etapem transakcji jest dzisiejszy aneks do umowy o emisji obligacji – mówi Henryk Kolender, członek Zarządu Dyrektor Finansowy spółki Tramwaje Śląskie S.A. i dodaje: – Trzy lata temu podjęliśmy wysiłek negocjacyjny, który przyniósł oczekiwany efekt. Teraz było nam nieco łatwiej, choć sytuacja w otoczeniu nie sprzyja zawieraniu podobnych umów. Tym bardziej cieszymy się, że Europejski Bank Inwestycyjny wspiera nasze działania a banki Pekao SA i BGK dostrzegają w nich potencjał i z pełnym zaufaniem zdecydowały o dalszym finansowaniu naszych inwestycji.

Spółka Tramwaje Śląskie S.A. wyemituje obligacje warte 496 mln zł, które po połowie, czyli po 248 mln zł, obejmą Bank Pekao oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. W finansowanie zostaną zaangażowane również środki pochodzące z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Bank Pekao jest Agentem Programu, Organizatorem i Agentem Emisji, a Bank Gospodarstwa Krajowego Współorganizatorem i Agentem Emisji. Cała inwestycja ma zakończyć się w 2023 roku.

– Finansowanie inwestycji dla mieszkańców lokalnych społeczności uznajemy za jedno ze swoich najważniejszych zadań, a nowoczesna komunikacja publiczna wpisuje się w nasze zaangażowanie społeczne i działania przyjazne dla środowiska. Z Tramwajami Śląskimi współpracujemy od lat i to już kolejna emisja obligacji, bardzo cieszymy się, że spółka ponownie nam zaufała – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Konsorcjum banków Pekao SA i BGK współfinansuje i dalej będzie współfinansowało „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” poprzez nabycie wyemitowanych przez Spółkę obligacji długoterminowych. Inwestycje w modernizację i rozbudowę sieci tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są przygotowywane i realizowane przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. w ścisłej współpracy z lokalnymi samorządami. Aktualnie Spółka realizuje, współfinansowany przez Unię Europejską, projekt inwestycyjny obejmujący budowę dwóch nowych linii tramwajowych, modernizację ponad 100 km istniejących szlaków, zakup nowych tramwajów oraz pojazdów specjalistycznych i ratunkowych.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *