Katowice wymieniają więcej od Centralnego

  • Urząd Transportu Kolejowego opublikował raport dotyczący wymiany pasażerskiej na poszczególnych dworcach w naszym kraju. Katowicki dworzec w tej statystyce uplasował się w tej statystyce na czwartym miejscu. Niespodzianką to nie jest, jednak nieco zaskakuje kolejność pierwszych miejsc. Najwięcej ludzi przewinęło się przez dworce główne we Wrocławiu, Poznaniu oraz Warszawę Wschodnią. Pamiętać też należy o jednym. Z powodu epidemii ubiegły rok był bardzo specyficzny…

– Pandemia COVID-19 ograniczyła mobilność społeczeństwa w 2020 r. W przypadku wielu stacji wymiana pasażerska spadła o kilkadziesiąt procent. Mniejsza liczba pasażerów nie wpłynęła jednak znacząco na ofertę przewozową, pasażerowie mieli dostęp do transportu kolejowego nawet w mniejszych miejscowościach. Potwierdzeniem tego są dane o zatrzymaniach na stacjach i wymianie pasażerskiej. Wyniki wymiany pasażerskiej potwierdzają też zainteresowanie nowymi lub przywróconymi po modernizacjach punktami zatrzymań pociągów –  mówi Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Przez katowicki dworzec w ubiegłym roku przewinęło się 9,1 mln pasażerów. To niespełna 25 tysięcy osób na dobę i w tej statystyce jest to wynik lepszy niż osiągnęły Kraków czy Warszawa Centralna. To też dobry wynik patrząc na to ile połączeń obsługuje dworzec w Katowicach w porównaniu do innych. 14,4 – to uśredniona liczba pociągów przejeżdżająca przez katowicki dworzec w ciągu godziny. Dla porównania – dla Warszawy Centralnej ten parametr wynosi 21 ale już dla Poznania, który zajął drugie miejsce w rankingu, notując ponad 12 mln pasażerów ta liczba wynosi 14,2. W „zwycięskim” Wrocławiu (12,4 mln pasażerów), średnia liczba zatrzymań pociągów w ciągu godziny wyniosła 15,2. Te liczby pokazują jasno, że w miastach, właśnie takich jak Katowice, Poznań czy Wrocław główne stacje odgrywają zupełnie inna rolę niż np. w Gdańsku, Gdyni czy Warszawie gdzie podróżni mają do dyspozycji więcej „równorzędnych” stacji generujących ruch podróżnych. Dodajmy tylko, że,, w sumie, na wszystkich stacjach w Katowicach w roku ubiegłym było 10,4 mln pasażerów. O ponad 6,5 mln mniej niż w roku 2019 ale jak już wspominaliśmy na początku. Ubiegły rok był specyficzny i, miejmy nadzieję, taka „specyfika” się już nigdy nie powtórzy.

W raporcie UTK zamieszczona jest jeszcze jedna statystyka. Jej nazwa to „średnia wymiana pasażerska na jedno zatrzymanie” . Tu Katowice odnotowały wynik 72 osób średnio dla jednego połączenia. W tym zestawieniu. którego dokładną analizę przedstawimy niebawem najlepszy rezultat odnotowała stacja Gdańsk Śródmieście – 112. We Wrocławiu liczba pasażerów podczas wymiany na jedno zatrzymanie wyniosła 93 osoby, w Poznaniu 96.

Ogólnie, wymiana na poziomie powyżej 10 tysięcy osób dziennie miała miejsce na 14 stacjach. Były to: (w kolejności od największej): Wrocław Główny, Poznań Główny, Warszawa Wschodnia, Katowice, Warszawa Zachodnia, Kraków Główny, Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, Gdynia Główna, Gdańsk Śródmieście, Gdańsk Wrzeszcz, Pruszków, Gdańsk Główny, Warszawa Wileńska. Dobowa wymiana pasażerska na poziomie między 1000 a 10000 pasażerów miała miejsce na 228 stacjach. Stacją najbliżej progu 10 tys. dobowej wymiany był Szczecin Główny, zaś przedział zamyka stacja Biskupice Wielkopolskie, która zajmuje 242 miejsce w Polsce pod względem wymiany pasażerskiej. W przypadku 242 stacji liczba pasażerów była większa niż 1000 osób dziennie i na nich odbywało się 75,4% całej wymiany pasażerskiej w Polsce. Na 65 stacjach na których dobowa wymiana pasażerska przekraczała 1 tys., podróżni korzystali z usług jednego przewoźnika lub udział innych przewoźników nie przekraczał 3%.

Wśród mniejszych ośrodków miejskich w obszarach aglomeracyjnych kolej miała istotne znaczenie w realizowaniu potrzeb transportowych mieszkańców. Stąd też bardzo wysoki poziom wymiany pasażerskiej na stacjach znajdujących się w Grodzisku Mazowieckim, Legionowie, Mińsku Mazowieckim, Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Redzie, Rumii, Skierniewicach, Tłuszczu, Wejherowie oraz Żyrardowie. Główne stacje w tych miejscowościach znajdują się w pierwszej 50 stacji o największej wymianie pasażerskiej, pomiędzy stacjami największych polskich miast.

Ogółem przewoźnicy kolejowi w 2020 r. zadeklarowali wymianę pasażerską na blisko 2,8 tysiąca stacjach, przy czym na części z nich brak było faktycznych zatrzymań pociągów. Dotyczy to zwłaszcza stacji na których przewoźnicy zadeklarowali minimalną wymianę pasażerską (przypisanie pasażerów do nich związane jest z systemami sprzedaży), stacji granicznych, jak też stacji wyłączonych z eksploatacji z powodu prac modernizacyjnych.

Dokładne dane znajdują się tutaj: https://dane.utk.gov.pl/sts/przewozy-pasazerskie/wymiana-pasazerska-na-s/17633,Przewozy-pasazerskie.html

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *