UTK: Rok 2020 w statystykach

  • Dane oraz wnioski na temat funkcjonowania kolei w ubiegłym roku zawiera opublikowane właśnie przez Urząd Transportu Kolejowego „Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2020 r.”. Z raportu UTK wynika, że pandemia COVID-19 najbardziej dotknęła przewozy pasażerskie.

Przez pierwsze dwa miesiące ubiegłego roku liczba pasażerów była wyższa niż w 2019, jednak wraz z pojawieniem się epidemii spadek liczby podróżnych nastąpił w marcu, a najniższy poziom osiągnął w kwietniu. Dopiero w miesiącach letnich liczba pasażerów zauważalnie wzrosła, by znów spaść pod koniec roku. Łącznie z 335 mln pasażerów w roku 2019, liczba pasażerów w roku ubiegłym spadła do 209 mln. Oczywiście, to efekt pandemii oraz ograniczonej mobilności podróżnych. Pracownicy, studenci i uczniowie w dużej mierze pracowali bądź uczyli się zdalnie – stąd zapotrzebowanie na wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego drastycznie spadło.

– Analizując dane statystyczne trudno jest ten rok porównywać do jakiegokolwiek od początków zbierania danych przez UTK. Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią polska kolej stanęła na wysokości zadania i pokazała, że jest bezpiecznym środkiem transportu – ocenia Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Wyniki za 2020 r., pomimo że są słabsze niż w latach poprzednich, potwierdzają, że transport towarów koleją w Polsce ma duży potencjał. Mniejsze spadki odnotowali przewoźnicy towarowi, a ubiegły rok na plusie zakończył się w przewozach intermodalnych. To pokazuje, że ta gałąź transportu jest odporna na zawirowania i ograniczenia. W przewozach towarowych coraz większe znaczenie zyskuje transport intermodalny, którego udział w rynku kolejowym mierzony masą przewiezionych towarów wzrósł o rekordowe 10,7%.

W przewozie towarów, a w szczególności w transporcie intermodalnym, kolej okazała się bardzo dobrą alternatywą dla przewozów drogowych. Wobec wprowadzanych ograniczeń w transporcie i obowiązkową kwarantanną dla osób przekraczających granicę, kolej pozwalała na płynne zapewnienie dostaw. Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią przewozy towarów funkcjonowały sprawnie, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. – Pozytywnie należy oceniać utrzymujący się od lat rosnący trend w transporcie intermodalnym. Miniony rok był rekordowy – przewieziono blisko 23,8 mln ton ładunków intermodalnych – dodaje prezes UTK.

Warto jeszcze nadmienić, że coroczne „Sprawozdanie z funkcjonowania rynku kolejowego” powstaje w oparciu o dane przekazywane przez podmioty rynku kolejowego do UTK . W sprawozdaniu znajdują się informacje dotyczące całego rynku kolejowego w Polsce. Dokument zawiera szczegółowe dane i analizy przewozów pasażerskich i towarowych, infrastruktury i taboru kolejowego. Prezes UTK publikuje każdego roku w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 31 lipca sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego za rok poprzedni. Takie raporty publikowane są od roku 2011.

Szczegółowe dane dotyczące raportu za rok 2020 dostępne są na stronie dane.utk.gov.pl.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego. Fot: Silesia Info Transport

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *