Legitymacje studenckie ciągle ważne

  • Urząd Transportu Kolejowego poinformował że legitymacje studenckie z roku akademickiego 2019/2020 pozostają nadal ważne. Pasażer, który posiada bilet ulgowy i podczas kontroli okaże legitymację studencką bez ważnego hologramu na 2021 rok nie poniesie z tego tytułu konsekwencji.

Termin ważności tych dokumentów został oczywiście przesunięty w związku z utrzymującym się w Polsce stanem epidemii oraz przedłużeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni.. Aktualne ograniczenie w funkcjonowaniu uczelni zostało przedłużone do 30 września 2021 r. Tym samym studenci mogą posługiwać się ważnymi legitymacjami bez konieczności osobistego stawiennictwa na uczelni w celu odebrania nowych hologramów jeszcze 60 dni po zniesieniu wskazanego ograniczenia, tj. do 29 listopada 2021 r.

UTK podkreśla, że regulacje dotyczące „zaocznego” przedłużenia ważności legitymacji studenckich zostały wprowadzone w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która zmieniła w tym zakresie ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podstawa prawna wg UTK:

  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695, z późn.zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 2021 r. poz. 363).

Fot: Internet

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *