Europejski Rok Kolei – szansa na rozwój?

  • Jak powszechnie wiadomo – Komisja Europejska podjęła w decyzję, aby 2021 był Europejskim Rokiem Kolei. To jeden z elementów wdrażanej w Unii Europejskiej polityki Europejskiego Zielonego Ładu. Ma to być ogromna szansa dla branży kolejowej na działania promocyjne, które zwiększą zainteresowanie tym środkiem transportu.

Głównym celem Europejskiego Roku Kolei jest zachęcanie do podejmowania przez Unię, państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne oraz inne organizacje wysiłków na rzecz zwiększania udziału kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego w europejskim transporcie. Europejski Rok Kolei powinien być inspiracją do ogólnoeuropejskiej debaty na temat przyszłości kolei.

Obecnie kraje europejskie planują szereg wydarzeń promujących kolej – jako potężnego sprawcę przemiany społecznej, gospodarczej, przemysłowej i ekologicznej. Planowane działania w ramach ERK2021 pozwolą skutecznie upowszechniać założenia Europejskiego Zielonego Ładu, działań proekologicznych, w tym transportu kolejowego, który jest przykładem zrównoważonej mobilności.

Transport kolejowy ma istotną rolę do odegrania jako przełomowy czynnik, który umożliwi osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ważne, aby znaczną część spośród 75% towarów przewożonych obecnie w transporcie drogowym realizować transportem kolejowym, który jest jednym z najbardziej ekologicznych i energooszczędnych. Kolej jest w znacznej mierze zelektryfikowana i emituje dużo mniej CO2 niż transport drogowy lub lotniczy na równoważnej trasie. Jest ona także jedynym rodzajem transportu, w którym od 1990 r. stale obniża się poziom emisji gazów cieplarnianych i CO2. Ponadto w latach 1990-2016 zmniejszyło się zużycie energii w transporcie kolejowym i w coraz większym stopniu korzysta się z odnawialnych źródeł energii.

W Polsce w 2030 r. 85% energii elektrycznej napędzającej pociągi ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii (OZE). Takie są założenia projektu Zielona Kolej zaproponowanego przez PKP Energetyka. Spółka wyceniła plan przejścia na OZE na nawet 10 mld zł. Powstawać mają elektrownie wiatrowe i słoneczne oraz magazyny energii. Dzięki inwestycjom w OZE kolej w naszym kraju będzie jeszcze bardziej ekologicznym środkiem transportu.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

One comment

  1. W polsce odbywa sie to w przeciwna strone, po kolejowych szlakach buduje sie sciezki rowerowe!!

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *