Węglówka pod nadzorem

  • PKP Polskie Linie Kolejowe podczas dzisiejszej konferencji prasowej poinformowały, że modernizacja szlaku kolejowego między Chorzowem Batorym, Bytomiem i Nakłem Śląskim ma zapewniony nadzór. Na te działania zarządca infrastruktury kolejowej przeznacza ponad 11 mln zł.  Nadzór obejmie projekty i budowę jednej z największych inwestycji PLK w regionie.

PKP PLK podpisały umowę na pełnienie nadzoru nad opracowaniem projektów budowlanych, projektów wykonawczych i wykonaniem robót budowlanych na inwestycji Chorzów Batory – Nakło Śląskie. Umowa na nadzór zapewni sprawną realizację przedsięwzięcia – właściwe zarządzanie, terminowe wykonania, w tym koordynacje wszystkich kontraktów zawartych w ramach projektu oraz prowadzenie nadzoru środowiskowego. Wykonawcą jest firma Multiconsult  Polska sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadaniem inżyniera kontraktu będzie czuwanie nad procesem inwestycyjnym – nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami, dbałość o odpowiednią jakość wykonywania, uwzględnianie stosowanych rozliczeń finansowych Unii Europejskiej, która współfinansuje projekt.

– Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A między Chorzowem a Nakłem Śląskim ma już zapewniony wymagany nadzór. To ważne dla projektu, który zwiększa dostępność do podróży koleją w województwie śląskimi i służy rozwojowi znaczącej trasy towarowej oraz sprzyja zwiększeniu przyjaznego dla środowiska środka transportu. Budujemy kolej bezpieczną, komfortową i coraz bardziej punktualną – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Dla podróżnych efektem inwestycji będzie dostęp do kolei z nowego przystanku Chorzów Uniwersytet i nowych peronów na stacjach: Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Bytom Karb, Radzionków oraz przystankach Bytom Północ (zmieniona lokalizacja) i Radzionków Rojca. Na stacji Bytom przewidziano odnowienie wiaty nad peronami. Zostanie wymienione 80 km torów i sieci trakcyjnej. Lokalne Centrum Sterowania w Bytomiu, wyposażone w nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym, zwiększy poziom bezpieczeństwa, podobnie jak przebudowa przejazdu i przejść dla pieszych. Zaplanowano budowę i przebudowę 29 obiektów, m.in. wiaduktów kolejowych w Radzionkowie i Świętochłowicach.

– Ważna społecznie i gospodarczo umowa za ponad 1,2 mld zł netto na odcinek Chorzów – Nakło Śląskie, na linii nr 131 ze Śląska do portów, ma zapewniony wymagany nadzór. Liczymy, że przyczyni się to do sprawnej i terminowej realizacji dużego przedsięwzięcia oraz właściwego zarządzania i rozliczeń m.in. środków unijnych, które współfinansują projekt – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

Inwestycja jest na etapie prac projektowych, które zaplanowano do końca 2021 roku. Roboty budowlane przewidziane są na lata 2022-2024.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *