112 – numer, który ratuje

  • 112 to jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy używany w sieci telefonów stacjonarnych w Unii Europejskiej, jak również w sieci telefonów komórkowych na całym świecie. Został wprowadzony w 1991 r. a następnie uregulowany dyrektywą Parlamentu Europejskiego w sprawie usługi powszechnej i praw użytkowników odnoszących się do sieci i usług łączności elektronicznej, w skrócie – dyrektywą o usłudze powszechnej. 11 lutego obchodzony jest jako Europejski Dzień Numeru Alarmowego. Od ponad dwóch lat numer ten jest dostępny również w sytuacjach zagrożenia życia podczas podróży pociągiem czy na przejazdach kolejowych.

Operator numeru 112 przyjmuje zgłoszenie o zdarzeniu, w którym zaistniało zagrożenie zdrowia, życia, mienia, środowiska lub bezpieczeństwa i przekazuje je bezpośrednio do służby ratowniczej, której natychmiastowa pomoc jest niezbędna np. Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wybranie numeru 112 nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego. Ponadto, w niektórych państwach ten numer można wybrać w telefonie bez karty SIM.

Również podczas podróży kolejowych czy podczas pobytu na terenach należących do struktur numer alarmowy 112 jest dostępny do wykorzystania. Spotkać go można też na żółtych naklejkach PKP PLK umieszczonych na przejazdach kolejowo drogowych. Numer alarmowy 112 znajduje się na 28 tysiącach żółtych naklejek, które PKP PLK  umieściły na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach dla pieszych. Informacje znajdują się na przejazdach od wewnętrznej strony krzyży św. Andrzeja lub przy słupkach, do których umocowane jest ramię rogatki. Operator numeru, po podaniu numeru skrzyżowania, może precyzyjnie określić, gdzie należy wysłać pomoc. Ma także możliwość szybkiego łącza z kolejarzami, którzy mogą wstrzymać ruch pociągów na linii.

Numer 112 wykorzystywany jest od 2018 roku do szybkiego informowania służb kolejowych o zagrożeniu na przejazdach i torach. W wielu przypadkach żółta naklejka ratowała życie. Jeśli na przejeździe zepsuje się samochód lub zablokujemy tory, informacje umieszczone na naklejce mogą zapobiec tragedii. W 2020 r. skorzystano z numeru 112, wykorzystując żółte naklejki 5700 razy.

Pamiętajmy więc, że na numer alarmowy 112 można dzwonić bezpłatnie przez całą dobę na terenie całej Unii Europejskiej. Wybierając ten numer, mamy połączenie z operatorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego, który ma możliwość zawiadomienia odpowiednich służb ratunkowych m.in. policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, a od ponad dwóch lat także służb kolejowych.

Fot. PKP PLK

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *