Tym razem na granicy Zabrza i Gliwic…

  • …pojawią się ekipy remontowe mające na celu dokonać kolejnej modyfikacji infrastruktury tramwajowej. Do połowy maja przyszłego roku potrwają prace modernizacyjne torowiska tramwajowego w rejonie skrzyżowania ul. Wolności z ul. Knurowską na pograniczu Zabrza i Gliwic. Spółka Tramwaje Śląskie poinformowała, że podpisała umowę z generalnym wykonawcą prac – krakowską firmą Tor-Krak Sp. z o.o.

W ogłoszonym w ostatnich dniach lipca przetargu na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn. „Przebudowa przejazdu drogowo-tramwajowego ul. Knurowskiej z ul. Wolności na granicy miast Gliwic i Zabrza” wpłynęły 3 oferty. Po ich zbadaniu komisja przetargowa uznała, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Tor-Krak Sp. z o.o. z Krakowa. Dzisiaj, drogą elektroniczną, podpisana została umowa z generalnym wykonawcą.

Zadanie jest stosunkowo nieduże. Chodzi o odcinek torowiska od miejsca, gdzie w 2014 roku zakończyliśmy modernizację w ramach poprzedniego naszego projektu inwestycyjnego, czyli od wjazdu na teren salonu samochodowego, przez jezdnię ul. Knurowskiej u jej wlotu do ul. Wolności, przez wjazd na teren zajezdni autobusowej PKM Gliwice do rozjazdu w stronę zajezdni tramwajowej. To około 230 metrów dwutorowej linii tramwajowej – informuje Bolesław Knapik, Prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Zasadniczymi trudnościami przy realizacji tej inwestycji będą na pewno: konieczność realizacji zadania przy maksymalnym możliwym utrzymaniu ruchu tramwajów (to linia wyjazdowa z zajezdni w Gliwicach) oraz modernizacja torowiska w rejonie skrzyżowania drogowego o dużym natężeniu ruchu samochodowego.

– Konieczne będzie etapowe wdrażanie różnych rozwiązań z zakresu tymczasowej organizacji ruchu, co na pewno da się we znaki kierowcom. Wykonawca z pewnością będzie pracował pod presją oczekiwań jak najszybszego uwolnienia przebudowywanego skrzyżowania, jednak nie mniej ważna jak tempo robót jest ich jakość. Liczymy, że Tor-Krak wykona zadanie na najwyższym poziomie realizacyjnym, w założonym w umowie czasie sześciu miesięcy – podkreśla prezes Knapik.​

Do połowy maja 2021 roku ma zostać zmodernizowane torowisko wraz z przejazdami i przejściami dla pieszych, przebudowane zostaną chodniki i platformy przystankowe, wybudowana kanalizacja deszczowa i odwodnienie torowiska a także przebudowane zostaną instalacje podziemne – gazowe i telekomunikacyjne. Torowisko klasyczne ułożone zostanie na podkładach strunobetonowych ze sprężystym montażem szyn zaś na przejazdach torowo- drogowych i przejściach dla pieszych zastosowane zostaną prefabrykowane płyty betonowe a szyny zamontowane zostaną z wykorzystaniem elastycznych materiałów zalewowych. Całkowita wartość inwestycji wynosi niemal 3,656 mln zł netto.

Zadanie pn. „Przebudowa przejazdu drogowo-tramwajowego ul. Knurowskiej z ul. Wolności na granicy miast Gliwic i Zabrza” jest jednym z elementów „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie UE na lata 2014-2020.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *