Jedna firma a robota i w Bytomiu i w Sosnowcu

  • Dwie oczekiwane inwestycje w infrastrukturę tramwajową – wzdłuż ulicy Frycza Modrzewskiego w Bytomiu i na ulicy Małachowskiego w Sosnowcu – wkrótce się rozpoczną. Wczoraj spółka Tramwaje Śląskie S.A. i firma Silesia Invest z Gliwic podpisały stosowne umowy.

W obu przypadkach procedura wyłonienia generalnego wykonawcy była bardzo długa, gdyż sprawy odwołań od pierwotnych wyników przetargów rozstrzygane były przez Krajową Izbę Odwoławczą. W przetargu bytomskim, ogłoszonym w marcu br., oferty złożyło 6 firm. Z kolei zadanie w Sosnowcu, dla którego przetarg ogłoszony został w maju br., chciały realizować 3 podmioty. W obu przypadkach ostatecznie najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Silesia Invest Sp. z o.o. Sp.k. z Gliwic. Umowy między spółką Tramwaje Śląskie S.A. i Wykonawcą podpisane zostały elektronicznie w czwartek 5 listopada.

Od początku zakładaliśmy, że oba zakresy chcemy wykonać w jednym czasie, najlepiej przez jednego wykonawcę. Stąd decyzja o wspólnym przetargu. Dzięki temu nie narazimy mieszkańców na podwójne utrudnienia, lecz obie inwestycje zrealizowane zostaną, jak to się mówi, za jednym zamachem – zaznacza Bolesław Knapik, prezes Zarządu Spółki Tramwaje Śląskie S.A.​

Zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Frycza Modrzewskiego w Bytomiu” jest wspólną inwestycją spółki Tramwaje Śląskie S.A. i miasta Bytom. W zakresie miejskim jest przebudowa skrzyżowania ul. Frycza Modrzewskiego i ul. Zabrzańskiej, zaś w zakresie tramwajowym modernizacja torowiska wzdłuż Frycza Modrzewskiego od granicy z Rudą Śląską do przystanku Szombierki Kościół za skrzyżowaniem z ul. Zabrzańską.

Przeznaczony do modernizacji odcinek obejmuje ok. 1300 metrów toru pojedynczego (mtp.) głównie jednotorowej linii tramwajowej, która w większości przebiegu jest linią wydzieloną z jezdni. Nowe torowisko będzie torem klasycznym na podkładach strunobetonowych ze sprężystym mocowaniem szyn, a w miejscach przejazdów torowo-drogowych i przejść dla pieszych szyny ułożone zostaną w prefabrykowanych płytach torowych, montowane z użyciem elastycznych mas zalewowych. W zakresie modernizacji są także m.in.: słupy i sieć trakcyjna, budowa systemu zdalnego sterowania zwrotnic, modernizacja mostu nad Bytomką oraz budowa nowych platform na przystanku Szombierki Frycza Modrzewskiego. W ramach tej inwestycji, miasto Bytom zrealizuje też przebudowę skrzyżowania ul. Frycza Modrzewskiego i Zabrzańskiej.

Zakres prac obejmie przebudowę skrzyżowania aż do ul. ks. Włodarskiego. W ramach zaplanowanych prac wykonana zostanie również m.in.: przebudowa zatoki autobusowej i peronu tramwajowego, przebudowa i budowa chodników, zjazdów, ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej oraz wybudowana zostanie droga rowerowa, a także przebudowane zostanie oświetlenie uliczne i nowa sygnalizacji świetlna. Prace obejmą również uporządkowanie zieleńców, nasadzenia drzew i krzewów oraz przebudowę odwodnienia układu drogowego. Całkowity koszt inwestycji realizowanej przez firmę Silesia Invest wynosi 13,6 mln zł netto, w tym 3 mln 49 tys. zł netto to koszt zakresu drogowego, który będzie ponosić miasto Bytom. Na realizację zadania w zakresie tramwajowym Wykonawca ma czas do kwietnia 2022 r, zaś w zakresie miejskim do końca września 2021 r.

– Przebudowa skrzyżowania ulicy Frycza Modrzewskiego z ul. Zabrzańską wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa i komfort jazdy kierowców, którzy kierują się z Bytomia w stronę Zabrza i Rudy Śląskiej – mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Przemiana ul. Małachowskiego w Sosnowcu Zadanie pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Małachowskiego od ul. Mościckiego do ul. 3 Maja w Sosnowcu” obejmuje odcinek ok. 400 metrów jednotorowej linii tramwajowej. Nowe torowisko wybudowane zostanie w śladzie dotychczasowego, jednak w nowoczesnej konstrukcji płyt prefabrykowanych z elastycznym montażem szyn w komorach z wykorzystaniem mas zalewowych. Zmodernizowany zostanie też m.in.: układ​ zasilania, sieć trakcyjna i system oświetlenia ulicznego, a przebudowa obejmie również przystanek i instalacje podziemne.

Modernizacja torowiska na tym fragmencie ul. Małachowskiego to kontynuacja inwestycji zrealizowanej w poprzednim naszym projekcie inwestycyjnym, kiedy zmodernizowany został fragment ul. Małachowskiego od ronda Zagłębia Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Mościckiego. Wówczas ten fragment ulicy zyskał zupełnie nową jakość, nie tylko pod względem tramwajowym. Jestem przekonany, że po zrealizowaniu naszych robót i prac miejskich, mieszkańcy Sosnowca zyskają nową, przyjazną pieszym przestrzeń miejską z nowoczesną i komfortową komunikacją tramwajową – zauważa prezes Knapik.

Ulica Małachowskiego w Sosnowcu, w części przewidzianej obecnie do modernizacji ma zmienić się w deptak. Plany miasta Sosnowiec w tym zakresie są bezpośrednio związane z inwestycją spółki Tramwaje Śląskie S.A., jednak w tym przypadku, zakres miejski ma być realizowany po zakończeniu prac torowych. Realizacja prac torowych w ul. Małachowskiego w Sosnowcu ma potrwać 10 miesięcy, zatem roboty powinny zakończyć się najpóźniej we wrześniu 2021 r. Wartość inwestycji tramwajowej wynosi 6,2 mln zł netto.

Będziemy współdziałać z Tramwajami Śląskimi przy tej inwestycji, ponieważ chcemy kompleksowo zmienić oblicze tej części ulicy. Poza pracami zleconymi przez spółkę, my przebudujemy skwery i architekturę w rejonie tej ulicy, a także fragmenty ul. Kościelnej i Targowej, czyli handlowych ulic krzyżujących się z ul. Małachowskiego – powiedział Arkadiusz Chęciński, Prezydent Sosnowca.

Oba zadania są elementami „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie UE 2014-2020.

Fot. Tramwaje Śląskie

3 komentarze

  1. Miasto Gliwice, Ruda Śląska, Piekary Śląskie uczcie się od Mistrzów. Tu się linie tramwajowe modernizuje, a nie likwiduje.

  2. Stan ul. Frycza Modrzewskiego w Bytomiu jest KATASTROFALNY! Na odcinku od Skrzyżowania z Zabrzańską do granicy miasta muldy w asfalcie są tak duże że plomby wypadają. Konieczne wykonanie jest całego odcinka, a nie jedynie skrzyżowania. Dodatkowo od wielu lat pomimo pism do UM Bytom nie ma wykonanego chodnika na tej ulicy, który łączyłby się z tym w Rudzie Śląskiej. Ludzie chodzą w ciemności po ulicy ryzykując życie. Panie Wołosz zajmij się Pan tym!!!

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *