Kolej Metropolitalna: wiemy kto przygotuje Studium Wykonalności

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia rozstrzygnęła przetarg na przygotowanie Wstępnego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej. Wybrano ofertę firmy Databout sp. z o.o (wcześniej WYG International Sp. z o.o.). Opracowanie tego dokumentu to jeden z ważniejszych etapów w drodze do usprawnienia transportu szynowego na terenie GZM.


Wstępne Studium Wykonalności jest kolejnym etapem budowy Kolei Metropolitalnej. Ma określić, które z rozwiązań zaproponowanych w Koncepcji Kolei Metropolitalnej są możliwe do realizacji oraz w jakim zakresie.

Opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności ma potrwać około czterech lat. Gotowy dokument ma zawierać dwa rodzaje koncepcji rozwoju. Pierwsza z nich tzw. Koncepcja krótkoterminowa zostanie opracowana do 18 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą. Obejmie m.in. budowę nowych przystanków i zmiany lokalizacji istniejących. Ma odpowiadać na kwestie integracji z transportem zbiorowym i indywidualnym poprzez integrację rozkładów jazdy, uwzględnienie stacji przesiadkowych oraz parkingów dla samochodów. Ma także zawierać odpowiedzi dotyczące zapotrzebowania na tabor oraz lokalizacji i wielkości zapleczy technicznych Kolei Metropolitalnej.

Koncepcja docelowa zostanie opracowana do 48 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą. Obejmie ona m.in. prognozę ruchu osób, propozycję oferty przewozowej wraz z koncepcją rozkładu jazdy pociągów oraz analizę zapotrzebowania na tabor. Ma wskazywać także lokalizacje i wielkość obiektów zapleczy technicznych Kolei Metropolitalnej.

Wykonawca ma przygotować także plan działań inwestycyjnych wraz z koncepcją układów torowych, zaproponować model integracji z transportem zbiorowym i indywidualnym. Jego zadaniem będzie również przeanalizowanie różnych modeli własności operatora Kolei Metropolitalnych – własna spółka GZM, czy też zewnętrzna. Studium ma zawierać rekomendacje dotyczące sposobu pozyskania taboru, odpowiedzieć na kwestie związane z jego serwisowaniem oraz utrzymaniem zaplecza technicznego. Dokument ma też zawierać analizy dotyczące finansowania inwestycji.

One comment

  1. 4 lata będą debatować jak tu rozwinąć kolej metropolitalną? Przecież nie dalej jak rok temu wstępną koncepcję z 4 wariantami opracowała Politechnika Śląska…

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *