Studium dla LK 97 gotowe

Jak nas poinformowało Stowarzyszenie Kolej Beskidzka – zakończono właśnie opracowanie studium wykonalności dla rewitalizacji linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka. Dokument na zlecenie PKP PLK był opracowywany przez ostatnie trzy lata przez firmę IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. 


Zlecenie opracowania było efektem zawartego w marcu 2016 roku porozumienia między PKP PLK S.A., Stowarzyszeniem „Kolej Beskidzka” z Żywca oraz siedmioma samorządami lokalnymi, przez które przebiega linia. Powiat żywiecki i suski, miasta: Żywiec i Sucha Beskidzka, a także gminy: Jeleśnia, Świnna i Stryszawa na mocy porozumienia współfinansowały opracowanie (po 30 tys. zł. każdy), natomiast pozostałe koszty poniosły PKP PLK S.A. ze środków krajowych w ramach projektu dotyczącego prac przygotowawczych dla wybranych projektów infrastrukturalnych. Stowarzyszenie na mocy porozumienia było koordynatorem prac pomiędzy Zamawiającym a samorządami lokalnymi.

Studium wykonalności jest szczegółowym opracowaniem założeń przyszłej inwestycji. W ramach opracowania dokonano szczegółowej analizy istniejącego stanu technicznego linii, badania struktury populacji wokół linii, analizy modelu ruchu. W ramach studium prowadzone było również postępowanie związane z wydaniem przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach decyzji środowiskowej dotyczącej wpływu przyszłej inwestycji na środowisko. W ramach prac analizowano pięć wariantów realizacyjnych, z których do finalnego etapu wybrano optymalny, zakładający znaczne podniesienie prędkości szlakowej, wybudowanie nowego przystanku Żywiec – Miasto oraz odbudowy mijanki na najwyżej położonej na linii stacji Hucisko. Założono, że prędkości szlakowe zostaną podniesione do zakresu od 60 km/h do 110 km/h na prostych odcinkach, co sprawi, że czas przejazdu na szlaku Żywiec – Sucha Beskidzka (Kraków/Zakopane) ulegnie skróceniu mniej więcej o połowę w stosunku do stanu obecnego.

W ramach wykonania studium wykonalności wykonawca prac opracował kompletny program funkcjonalno-użytkowy, czyli ostateczne wytyczne, jakie przyszły wykonawca inwestycji będzie musiał uwzględnić przy projektowaniu robót. Opracowanie programu oznacza w świetle obowiązujących przepisów, że dokumentacja jest gotowa, by na jej podstawie ogłosić przetarg na część realizacyjną inwestycji w formule „zaprojektuj-wybuduj”. Stowarzyszenie „Kolej Beskidzka” zwróciło się Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o ujęcie inwestycji w najbliższych planach realizacyjnych. Z informacji, jakie stowarzyszenie otrzymało od resortu wynika, że inwestycja mogłaby być zrealizowana ze środków regionalnych programów operacyjnych województw: małopolskiego i śląskiego, z których jednak tylko to pierwsze wyraziło taką gotowość w przesłanym do ministra wykazie. Stowarzyszenie wystosowało do zarządów obu województw petycję w sprawie ujęcia inwestycji we własnych programach. Petycje są aktualnie rozpatrywane przez władze regionów.

Źródło: Stowarzyszenie Kolej Beskidzka

4 komentarze

  1. Kolej Beskidzka odwaliła już kawał roboty. Powinien to docenić nasz nowy samorząd wojewódzki i uwzględnić w RPO śląski kawałek tej linii od Żywca do granicy województwa.

    1. Dokładnie. Ekipa Kolei Beskidzkiej, to przykład konkretnego, systematycznego działania, aby wszystkich potencjalnych zainteresowanych przekonać do polepszania sytuacji na tej linii. Budujące jest też to, że zainteresowali się także odcinkiem Bielsko-Biała – Skoczów, mam nadzieję, że energii im wystarczy.

  2. Z artykulu nie wyczytalem, czy studium obejmuje takze budowe przystanku Zywiec Miasto, mniej wiecej w polowie trasy miedzy Zywcem (Glownym) a Zywcem Sporyszem oraz przystanku Sucha Beskidzka Zamek, ale przy torze zywieckim.

Pozostaw odpowiedź dddbb Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *