Nowy wiadukt na linii E-30

Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., kończy się pierwsza faza modernizacji trasy E30 Kraków – Katowice, na odcinku pomiędzy Krakowem Głównym a Mydlnikami. Obejmuje on m.in. modernizację i budowę pięciu wiaduktów kolejowych. Tempo robót i zakres prac pozwalają na szersze otwarcie ruchu drogowego pod jednym z nich, na ul. Armii Krajowej w Bronowicach.


Odcinek linii kolejowej E 30 Kraków – Katowice pomiędzy Mydlnikami a Krakowem Głównym Towarowym jest szczególnie wymagający pod względem zakresu, złożoności i koordynacji prac. Na 5 km odcinku główna linia E 30 krzyżuje się z linią do Podłęża (nr 95) oraz linią na lotnisko w Balicach (nr 118). Modernizacja prowadzona jest w obszarze z gęstą siecią dróg lokalnych. Obejmuje przebudowę 4 wiaduktów kolejowych (nad ul. Łupaszki, Godlewskiego, Zielony Most i Armii Krajowej) oraz budowę tunelu drogowego w miejsce przejazdu kolejowego przy ul. Rydla.

Budowa przy ul. Armii Krajowej rozpoczęła się na początku 2017 r. Rozebrany został stary wiadukt. Szeroki zakres prac wymagał zwężenia ulicy, by m.in. umieścić rusztowania i prowadzić prace przy nowej konstrukcji. Zmiana organizacji ruchu, polegała na zwężeniu jezdni do dwóch pasów. Konstrukcja nowego wiaduktu została już w pełni wykonana. Teraz prowadzone będą prace wykończeniowe bezpośrednio na obiekcie.

Oznacza to, że od piątku 3 marca pod wiaduktem na ul. Armii Krajowej auta pojadą czterema pasami. Sprawna organizacja pozwoliła szybciej przywrócić pełny ruch na tej ważnej krakowskiej arterii. Pierwotnie wykonawca zakładał utrzymanie ograniczeń w ruchu do maja br.

Wiosną modernizacja linii kolejowej E30 wejdzie w kolejną fazę. Prace budowlane obejmą tory, którymi dotychczas kursują pociągi. Udostępnione będą dla ruchu tory zmodernizowane w pierwszej fazie projektu. Przystąpienie do kolejnej fazy przebudowy wiaduktów kolejowych i prac inżynieryjnych wymaga też nowej organizacji ruchu w rejonie ulic Łupaszki, Godlewskiego i Zielony Most. Informacje o zmianach będą przekazywane z odpowiednim wyprzedzeniem.

* Fot. PKP PLK S.A.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *