Kolejny remont na trasie Kraków – Zakopane

Fot. PKP PLK

Za ponad 192 mln zł netto PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykonają roboty na trasie z Krakowa do Zakopanego, dokładniej na odcinku między Skawiną a Suchą Beskidzką. Dla pasażerów zwiększy się komfort obsługi na 9 stacjach i przystankach. Przebudowa linii obejmie m.in. 6 mostów i 35 km torów. 


Jest o możliwe dzięki temu, że PLK podpisały umowę na zaprojektowanie i wykonanie prac na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina – Sucha Beskidzka oraz na zaprojektowanie robót dla budowy łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciągu linii nr 97 Skawina – Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała. Zadanie zrealizuje spółka zależna PLK – Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.

Nowy przystanek Radziszów Centrum oraz 9 stacji z lepszą obsługą podróżnych

Dzięki inwestycji PLK, łatwiejszy dostęp do kolei zapewni nowy przystanek Radziszów Centrum. Podróżni, w tym osoby o ograniczonych możliwościach mobilnych zyskają lepszą obsługę na stacjach: w Radziszowie, Leńczach, Kalwarii Zebrzydowskiej Lanckorona, Stroniach, Stryszowie i na przystankach: Rzozów, Wola Radziszowska, Podolany, Przytkowice.

Perony będą przebudowane i wyposażone w nowe wiaty i ławki. Poprawi się oznakowanie i oświetlenie. W Kalwarii Zebrzydowskiej Lanckorona kładka dla pieszych zapewni wygodniejsze i bezpieczniejsze dojście oraz łatwiejszy dostęp do pociągów.

Krótsze podróże

Prace inwestycyjne na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka umożliwią kilkuminutowe skrócenie czasu przejazdu na trasie Kraków – Zakopane. Nowe urządzenia sterowania ruchem usprawnią przejazd pociągów i zwiększą bezpieczeństwo. Wykonawca wymieni ponad 35 km torów. Przebudowanych będzie blisko 100 obiektów inżynieryjnych. Prace obejmą 6 mostów m.in. w Skawinie, Przytkowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej. Wyremontowane będą 2 wiadukty w Woli Radziszowskiej i Stryszowie. Przebudowa czeka także kilkunaście przejazdów kolejowo-drogowych.

W ramach zadania na linii nr 97 zaprojektowana zostanie również łącznica kolejowa w Kalwarii Zebrzydowskiej, między liniami: Skawina – Żywiec i Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała,.

Zakończenie prac na szlaku Skawina – Sucha Beskidzka oraz zaprojektowanie budowy łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej Lanckorona, planowane jest w 2020 r. Inwestycja ealizowana jest ze środków budżetowych w ramach większego projektu o nazwie „ Prace na liniach do Zakopanego nr 97, 98 ,99, na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane” o wartości 950 mln netto zł.

W 2 h 15 min z Krakowa do Zakopanego

Po zakończeniu inwestycji zaplanowanych w Krajowym Programie Kolejowym na Zakopiance do 2023 r., czas przejazdu w relacji Kraków – Zakopane skróci się o ok. 75 minut, tj. z 3 h 30 min do ok. 2 h i 15 minut. Już o około pół godziny będzie krótsza podróż pod koniec tego roku, dzięki obecnie realizowanym inwestycjom za 250 mln zł, tj. budowie łącznicy w Suchej Beskidzkiej za ponad 36 mln zł netto oraz łącznicy Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki za 210 mln zł netto.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *