Kolej na Śląsk skarży zarządcę infrastruktury

19 marca fragment linii kolejowej nr 190 miedzy Cieszynem a Goleszowem został zamknięty dla ruchu pociągów
19 marca fragment linii kolejowej nr 190 miedzy Cieszynem a Goleszowem został zamknięty dla ruchu pociągów

Urząd Transportu Kolejowego zainteresował się sytuacją na linii kolejowej nr 190 łączącą Bielsko-Białą z Cieszynem za sprawą skargi wniesionej do tej instytucji przez Śląski Ruch na Rzecz Rozwoju Kolei (Stowarzyszenie Kolej na Śląsk).


Skarga jest pokłosiem nieudanych starań stowarzyszenia oraz PKP Cargo S.A. o przywrócenie ruchu pociągów towarowych na szlaku Goleszów – Cieszyn. Próbę taką podjęły połączone siły społeczników i przedstawicieli przewoźnika towarowego w lutym bieżącego roku, jednak po wymianie korespondencji z zarządcą infrastruktury PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, ci drudzy, w dniu 19 marca zadecydowali o zamknięciu toru na odcinku Goleszów – Cieszyn dla ruchu pociągów.

„W dniu 23.02.2015 r. PKP Cargo wystąpiło do PKP PLK o wytrasowanie pociągów po linii nr 190. W odpowiedzi z PKP PLK przyszło pismo o uzupełnienie informacji do wniosku o przydzielenie regulaminu jazdy. Pismo znak IZES5-711-9/15 z dnia 23.02.2015 r., w którym możemy przeczytać w ostatnim akapicie: „W przypadku dopełnienia wszystkich warunków określonych w §40 Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów w ramach rozkładu jazdy pociągów 2014/2015r Zakład Linii Kolejowych przygotuje Projekt umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu kompletnego pisemnego wystąpienia” – tak w skardze wniesionej przez Kolej Na Śląsk określono początek procedury o przyznanie przewozów ze strony przewoźnika.

Zarządca infrastruktury nie zanegował starań PKP Cargo, odpowiedział jedynie pismem o uzupełnienie przesłanej dokumentacji. Zgodnie z procedurą przewoźnik uzupełnił wniosek, wysłał go pod właściwy adres, po czym Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, odpowiedział, że odcinek Cieszyn – Goleszów linii nr 190 został właśnie wyłączony z eksploatacji.

„Tor został zamknięty dla ruchu pociągów 19.03.2015 r. Z powodu pilnych prac w innych ważniejszych lokalizacjach w najbliższym czasie nie przewidujemy remontu w/w toru” – czytamy w piśmie PKP PLK S.A., ZLK w Sosnowcu, skierowanym do PKP Cargo S.A.

Według Śląskiego Ruchu na Rzecz Rozwoju Kolei, działanie takie można uznać jako jawne blokowanie przewoźnika towarowego, który chce eksploatować linię oraz prowadzenie działań na jego szkodę.

– Wnioskodawca chciał na początek przejechać linię czterema parami pociągów w różnych konfiguracjach wagonów i ciągniętych przez różne lokomotywy. To miało pokazać w jakim stanie faktycznie jest szlak i w przypadku pozytywnego wyniku testów przewoźnik chciał przygotować konkretną ofertę systematycznych przewozów na tej linii. Dodatkowym absurdem całej sytuacji jest wiadomość, do której dotarło nasze stowarzyszenie , mówiące o tym, że PKP PLK ZLK w Sosnowcu zażądało od PKP Cargo deklaracji wykonywanej pracy przewozowej o wysokości minimum 20 par pociągów na dobę, by wykonać ten remont. Sytuacja na rynku przewozów towarowych jest taka, że nie można planować konkretnej ilości przewozów w określonym terminie. W jednym tygodniu jest tyle kursów, w drugim tyle. Ponadto 20 par pociągów dziennie chyba przerosłoby możliwości linii 190 – nie kryje irytacji Radosław Mrózek, Wiceprezes Stowarzyszenia Kolej na Śląsk.

Zamknięcie szlaku przelało czarę goryczy starających się o jego ponowne udrożnienie. Stąd decyzja o wniesieniu skargi do Urzędu Transportu Kolejowego, w której wnioskodawcy proszą prezesa tej instytucji, Krzysztofa Dyla o interwencje w następujących kwestiach:
1. Kontrolę linii 190, odcinek Skoczów – Cieszyn pod kątem jej przydatności do eksploatacji towarowej wraz z określeniem maksymalnych mas składów, długości, typu lokomotyw, które mogą się  poruszać po niej.
2. Kontrolę stanu technicznego linii 190 na odcinku Skoczów – Goleszów wraz z wykazaniem jej stanu technicznego i prac do wykonania, które są niezbędne, by zacząć ją eksploatować pod względem towarowym
3. Kontrolę stanu technicznego linii 157 Bieniowiec – Skoczów.
4. Kontroli wydawania regulaminów przydzielania tras pociągów dla linii 190 i 157 pod kątem wniosku, które złożyło PKP Cargo.
5. Kontroli bezprawnej eksploatacji linii 190 przez PKP PLK, mimo że jest ona wyłączona z eksploatacji.
6. Nakaz PKP PLK umożliwienia eksploatacji linii 190 odcinek Goleszów – Skoczów.
7. Podjęcie przez prezesa UTK roli mediatora w relacji komisja samorządowa ds. linii 190, PKP Cargo a PKP PLK.
8. Wykazanie linii nr 190 i 157 jako zabezpieczenia objazdu na czas prac remontowych linii nr 93 oraz na zdarzenia losowe, takie jak wypadki.
9. Spotkanie prezesa UTK z przedstawicielami komisji samorządowej ds. linii 190 w celu przekazania dodatkowych informacji i wyjaśnień.
Z informacji przekazanych nam przez wnioskodawców w ubiegłym tygodniu, uzyskali oni adnotację z UTK, że urząd „zainteresuje się” przekazanymi zarzutami.

Skarga wniesiona do UTK przez śląskie stowarzyszenie nie kończy jednak starań wszystkich zainteresowanych stron z tego terenu o przywrócenie drożności linii 190. Planowana jest przez samorządowców i liczne organizacje pożytku publicznego z powiatu cieszyńskiego i bielskiego kampania informacyjna o zaletach ekonomicznych i turystycznych tego szlaku, w którego bezpośredniej bliskości mieszka ponad 300 tysięcy osób. Wiadomość o potencjale tej linii zostanie wysłana do wszystkich instytucji i urzędów, łącznie z centralnymi, które w myśl istniejących przepisów mogą mieć wpływ na ostateczne rozwiązanie tego problemu i decyzję, czy i kiedy wrócą pociągi łączące Bielsko-Białą z Cieszynem.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *