I Ty oceń UTK

Na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego jest dostępna ankieta, dzięki której każdy klient może ocenić urząd. Jak twierdzą w UTK – wyniki badania pomogą tworzyć instytucję bardziej przyjazną dla interesariuszy.

Read more

Raz do roku w symulatorze

Od nowego roku każdy maszynista będzie musiał co najmniej raz w roku przejść trzygodzinne szkolenie na symulatorze pojazdu kolejowego. Szkolenie na symulatorze ma sprawdzić sposób prowadzenia pojazdu kolejowego oraz reakcji […]

Read more

Rośnie liczba EZT-ów

Urząd Transportu Kolejowego sprawdził jak wyglądała i jak obecnie wygląda sytuacja taboru kolejowego wykorzystywanego do obsługi transportu pasażerskiego. Liczba elektrycznych zespołów trakcyjnych rośnie zaś lokomotyw i wagonów spada.

Read more

UTK i Polski Język Migowy

Jak sprawdzić rozkład jazdy, złożyć reklamację czy z jakich zniżek skorzystać. Takie informacje mogą znaleźć podróżni posługujący się Polskim Językiem Migowym w filmach przygotowywanych przez Urząd Transportu Kolejowego. Na stronie […]

Read more
1 2