Symbol to nie rewolucja

Rozpoczęcie dzialalności prywatnych firm kolejowych w Czechach miałem okazję obserwować bezpośrednio, gdyż w tym czasie realizowałem się zawodowo za naszą południową granicą. Jako pasjonat interesowałem się wszystkim tym, co niesie […]

Read more

Napęd medialny

Rozwój środków masowego przekazu sprawił, że informacja stała się wszechobecna. Nic dziwnego, że wielu z nas poczuło się na siłach by własnym sumptem spróbować (wy)kreować rzeczywistość. Jednak jak wszystko co ogólnie robimy i co […]

Read more

Wiosenny optymizm

Zazwyczaj nasze felietony mówią o przykrej rzeczywistości. Wytykamy błędy i piszemy o tym o czym zazwyczaj nie wypada wspominać nam w artykułach, jeśli chodzi o nasze zdanie i poglądy. Dzisiaj […]

Read more
1 2 3 4