I Ty oceń UTK

Na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego jest dostępna ankieta, dzięki której każdy klient może ocenić urząd. Jak twierdzą w UTK – wyniki badania pomogą tworzyć instytucję bardziej przyjazną dla interesariuszy.

Read more

7 lat Kolei Śląskich

Na początek października przypadają kolejne urodziny Kolei Śląskich. Tym razem siódme. Tradycją już jest, że przewoźnik organizuje jakiś atrakcyjny przejazd, często nieznanymi czy nie uczęszczanymi przez pociągi osobowe szlakami. Nie […]

Read more
1 2 3 4 47