20 lokomotyw od Newagu

NEWAG wyprodukuje 20 nowych lokomotyw dla PKP Intercity za ponad 367 mln zł. Umowa zawarta z pro­ducen­tem taboru jest ele­men­tem naj­więk­szego pro­gramu inwe­sty­cyj­nego w histo­rii PKP Inter­city, war­tego ok. 7 […]

Read more

A jednak można

Wczoraj z ciekawości odwiedziliśmy przystanek Katowice Piotrowice, by zobaczyć czy coś zmieniło się po ubiegłotygodniowym tragicznym wypadku. Czy katowicki przystanek będzie bezpieczny? To w dużej mierze zależy od samych jego […]

Read more
1 2 3 4 5 52