Więcej 200 na CMK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły modernizację stacji w Idzikowicach na Centralnej Magistrali Kolejowej. Stacja będzie przystosowana do przejazdu pociągów z prędkością 200 km/h, a docelowo 230/250 km/h. Pociągi towarowe pojadą z prędkością 120 km/h. Wartość inwestycji to 150 mln zł.


Na stacji w Idzikowicach wykonawca pracuje na pięciu torach. Modernizacja obejmie ponad 18 km torów głównych i stacyjnych oraz wymianę sieci trakcyjnej. Zabudowane będą 43 rozjazdy – urządzenia gwarantujące sprawny i bezpieczny przejazd składów z toru na tor. Również nowe komputerowe urządzenia sterowania zapewnią wymaganą jakość ruchu kolejowego. Wybudowana zostanie nowa nastawnia. Wykonawcą prac o wartości ok. 129 mln zł netto jest konsorcjum – Budimex S.A. oraz KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. Lublin. Roboty zaplanowano do 2020 r.

PLK podpisały (9.11.2018 r.) umowę na budowę ok. 2,5 km drogi oraz chodnika i ścieżki rowerowej w rejonie stacji Idzikowice – z miejscowości Kruszewiec do wiaduktu drogowego w Starej Wsi. Trasa zapewni dojazd do wiaduktu od wyłączanego z eksploatacji przejazdu kolejowo-drogowego w Idzikowicach. Wiadukt drogowy w Starej Wsi będzie wyremontowany. Zaplanowano m.in. wymianę nawierzchni i zabezpieczenie przed korozją.
Prace wykona konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych (lider), DROMED Rospędek, Więckowski Sp. Jawna oraz PRB MOSTY Tomasz Gorzała. Wartość prac to ponad 19,8 mln zł netto. Realizację zaplanowano na lata 2018–2019.

Inwestycje PLK na Centralnej Magistrali dostosowują linię do prędkości powyżej 200 km/h. Zwiększają także poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. CMK zapewnia połączenia między Warszawą, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem. Jest ważna również w ruchu regionalnym dla mieszkańców województw: świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

W latach 2017 – 2018 pracami na CMK objęły były stacje w Olszamowicach i Włoszczowie Północ. Powstał nowy posterunek w Pilchowicach. Wymieniona została sieć trakcyjna na odcinku Idzikowice – Opoczno – Olszamowice. Trwa przebudowa stacji Opoczno Południe – powstał nowy peron i budowane jest podziemne przejście dla podróżnych. Inwestycje w Idzikowicach są realizowane w systemie „projektuj i buduj” w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”. Finansowanie inwestycji zapewniono ze środków budżetowych.

Fot. PKP PLK

One comment

  1. I co z tego jadąc z Warszawy do Gdyni, pociągi już jeżdżą wolniej, już pojawiają się pierwsze problemy na trasie np. z nasypem pomiędzy Prabutami a Malborkiem. Niestety kolejny rząd i nominowani do PKP pracownicy umysłowi, zapominają, że wraz z oddaniem odcinków po których pociągi mogą jechać bardzo szybko, te linie trzeba (i nie tylko te ) trzeba cały czas utrzymywać w stanie pozwalającym na osiąganie maksymalnych prędkości.
    Pendolino z Południa na Północ i na powrót już ma wydłużony czas jazy o ponad 10 minut do pierwotnego rozkładu jazdy. Zamiast szybciej to już zaczynają się problemy, które wpływają na wydłużony czas jazdy pociągami. Jak to zwykle w Polsce bywa….

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *