mLegitymacje tez obowiązują

– Od 20 października legitymacja szkolna uprawniająca do zniżki na przejazdy może być wydawana w formie plastikowej karty lub okazywana na ekranie smartfonu. Konduktorzy oraz kontrolerzy mają obowiązek uznawać takie dokumenty na równi z dotychczas używanymi legitymacjami – informuje Urząd Transportu Kolejowego.


Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przypomniał przewoźnikom kolejowym o zmianach w prawie. Placówki oświatowe mają prawo wydawać legitymacje szkolne i przedszkolne na plastikowych kartach (e-legitymacje) oraz ich elektronicznych wersji na urządzenia mobilne (mLegitymacje). Oba rodzaje legitymacji mają status dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów dzieci i młodzieży środkami publicznego transportu zbiorowego. Prawodawca przewidział na nich adnotację o treści: „Poświadcza uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego”.

mLegitymacja ma stanowić mobilną wersję legitymacji lub e-legitymacji szkolnej. Będzie to dokument elektroniczny, wydawany na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, przechowywany i prezentowany na smartfonach. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada, że funkcjonalność ta zostanie wkrótce uruchomiona w rządowej aplikacji mDokumenty.

Przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły podstawowe prowadzące oddziały przedszkolne oraz osoby kierujące inną formą wychowania przedszkolnego, oprócz zaświadczeń o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, mogą wydawać: legitymację przedszkolną dla dzieci niepełnosprawnych (papierowa) lub e-legitymację przedszkolną dla dzieci niepełnosprawnych (w formie plastikowej karty).

– Niewątpliwie z nowych rozwiązań technologicznych będzie chciało sukcesywnie korzystać coraz więcej placówek edukacyjnych. Z tego względu przewoźnikom kolejowym wskazałem na konieczność pilnego uwzględnienia przedstawionych zmian prawnych w ich dokumentach wewnętrznych i zewnętrznych, m.in. w taryfach czy materiałach szkoleniowych. Przedsiębiorcy kolejowi powinni również zadbać, by pracownicy zajmujący się bezpośrednią obsługą pasażerów znali wzory nowych legitymacji, aby zapobiec przypadkom odmowy ich uznania – mówi Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Fot. Urząd Transportu Kolejowego, Silesia Info Transport

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *