Koleje Śląskie będą symulować

Kilkakrotnie pisaliśmy już o tym, że inwestycje przewoźnika kolejowego dzielą się na te widoczne, natychmiast zauważalne przez pasażerów i te, o których konieczności realizacji zdecydowana większość podróżnych nigdy się nie dowie. A również są czynione dla ich dobra i polepszenia jakości podróży. Tym razem Koleje Śląskie zdecydowały się na zakup i instalację symulatora szkoleniowego pojazdu kolejowego. Oprócz korzyści, jaką odniosą przede wszystkim maszyniści KŚ, urządzenie ułatwi realizację przepisów dotyczących konieczności szkolenia maszynistów, na mocy wprowadzonych całkiem niedawno przez Urząd Transportu Kolejowego regulacji prawnych dla wszystkich przewoźników na terenie naszego kraju.


Ogłoszenie o przetargu ukazało się na stronach KŚ kilkadziesiąt godzin temu. Jak jest napisane w Specyfikacji Indywidualnej Warunków Zamówienia – przedmiotem zamówienia jest dostawa symulatora szkoleniowego pojazdu kolejowego wraz z usługą utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich. W specyfikacji określone zostały cztery zadania, które musi wykonać przyszły dostawca i instalator urządzenia. To:

– adaptacja pomieszczenia wskazanego przez KŚ w zakresie niezbędnym do poprawnego działania symulatora szkoleniowego pojazdu kolejowego zgodnie z z uzgodnionym przez KS planem wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz dopełnieniem wszelkich formalności urzędowych
– dostawa symulatora pojazdu kolejowego zgodnie z uzgodnionym z KŚ planem we wskazanym przez KS pomieszczeniu wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji
– instalacja i wdrożenie symulatora wraz z opracowaniem scenariuszy szkoleniowych przy udziale pracowników KŚ
– usługa utrzymania przedmiotu zamówienia w okresie 84 miesięcy po trzyletnim okresie gwarancji

Wykonawca, który wygra konkurs będzie miał sześć miesięcy na montaż systemu od dnia zawarcia umowy z KŚ.

Inwestycja naszego przewoźnika zbiega się z wprowadzonymi przez UTK niedawno regulacjami w dziedzinie szkolenia maszynistów wszystkich przewoźników kolejowych działających na terenie naszego kraju. Według tych ustaleń – od roku 2019 każdy maszynista będzie musiał co najmniej raz w roku przejść trzygodzinne szkolenie na symulatorze pojazdu kolejowego. Szkolenie na symulatorze ma sprawdzić sposób prowadzenia pojazdu kolejowego oraz reakcji maszynisty w sytuacjach z jakimi może się on spotkać w trakcie pracy. Program szkolenia powinien objąć zarówno warunki standardowe jak i nadzwyczajne, w różnych porach doby czy warunkach atmosferycznych.

W 2017 r. UTK opublikował 30 scenariuszy spełniających te założenia, wraz z zamiarem wskazania minimalnego standardu dla ośrodków szkolenia maszynistów, które będą mogły przygotować własne scenariusze ćwiczeń. Obowiązek szkoleń obejmie prawie 17 tysięcy osób pracujących na stanowisku maszynisty. UTK uważa, że przy dwunastogodzinnym trybie pracy we wszystkich ośrodkach szkoleniowych w Polsce powinno być dostępnych co najmniej 16 takich urządzeń. W przypadku, gdyby były one czynne przez 8 godzin dziennie, ich minimalna liczba wzrośnie do 25 sztuk. Zakładając jednak, że liczba prowadzących pociągi będzie rosła, to zapotrzebowanie na symulatory może się odpowiednio zwiększyć. Szczegółowe wymagania techniczne stawiane przez UTK symulatorom zostały szerzej przedstawione TUTAJ

Zamówienie symulatora przez KŚ jest więc inwestycją nie tylko dla podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników, lecz również odpowiadającą na wymagania w tej dziedzinie stawiane przez krajowego regulatora…

 

One comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *