Przetarg na centra przesiadkowe w Rybniku

Urząd Miasta w Rybniku ogłosił przetarg na rozbudowę centrum przesiadkowego zlokalizowanego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej i pod Dworcem Kolejowym. Wartość zamówienia to ponad 1,8 mln zł netto. Zakończenie prac inwestycyjnych planowane jest na wiosnę 2019 roku.


Przetarg dotyczy rozbudowy centrów przesiadkowych na terenie Rybnika w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku”, z podziałem na zadania:

Zadanie 1: rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych
Przedmiotem inwestycji jest budowa centrum przesiadkowego na terenie Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych, w dzielnicy Maroko-Nowiny.
Podstawowym założeniem realizacji projektu jest wyeliminowanie ruchu samochodów osobowych na terenie dworca oraz wydzielenie miejsc dla centrum przesiadkowego dla rowerzystów.
Obiekt stanowiący przedmiot zamówienia zaprojektowano na części obecnego dworca, w ramach istniejącego utwardzonego terenu. Projektowany parkingu oddzielony będzie pasem zieleni od terenu dworca i będzie posiadał odrębny wjazd. Natomiast na pasie zieleni oddzielającym obecnie teren dworca od ulicy biegnącej wzdłuż tego obiektu (od ul. Budowlanych) zaplanowano lokalizację: ścieżki rowerowej, chodnika oraz miejsca obsługi rowerzystów. W skład miejsc postojowych dla rowerzystów będą wchodziły: wiaty rowerowy, stojaki na rowery, szafki rowerowe oraz ławki i kosze na odpadki.
Przedmiotem zamówienia jest również przebudowa istniejącego wjazdu na obiekt dworca oraz przebudowa nawierzchni, w celu stworzenia miejsca parkingowe typu „KISS & RIDE” oraz parkingu TAXI. Na terenie dworca planuje się zabudowanie dodatkowych wiat wolnostojących dla rowerów.
Szacowana wartość zamówienia: 1.177.857,93 zł netto
Planowany termin realizacji: 180 dni od momentu podpisania umowy

Zadanie 2: rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Kolejowym Rybnik
Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik.
Teren objęty przedmiotem zamówienia położony jest bezpośrednio przy dworcu PKP w Rybniku, pomiędzy parkingiem przylegającym do ulicy Dworcowej, ulicy Kościuszki, a ciągiem budynków wielorodzinnych przy ul. Kościuszki. Teren w całości zagospodarowany jest zielenią niską i wysoką.
Na istniejącym skwerze zaprojektowano wykonanie utwardzenia z kostki betonowej, z jednoczesnym wydzieleniem rabat kwiatowych i trawników.
W ramach opracowanego projektu wyznaczono na terenie obiektu miejsca dla obsługi rowerzystów: wiaty rowerowe, szafki rowerowe oraz stojaki na rowery.
Na terenie objętym zadaniem zaprojektowano również siedzisko w formie drewnianych podestów
z drewna egzotycznego oraz ławki i kosze na odpadki.
Szacowana wartość zamówienia: 653.755,16 zł netto
Planowany termin realizacji: 150 dni od momentu podpisania umowy

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *