Szybciej, jednak wciąż wolniej

Urząd Transportu Kolejowego informuje, że w ubiegłym roku do nieco ponad 25 km/h wzrosła prędkość handlowa pociągów towarowych poruszających się po polskich torach. Optymistyczne jest to, że w ciągu ostatnich dwóch lat ta średnia nieznacznie wzrosła. Z drugiej strony, rezultat ten jest nadal niski w porównaniu z innymi krajami i wpływa negatywnie na konkurencyjność transportu kolejowego.


UTK oprócz analizuje również prędkości rozkładowe w transporcie towarowym. W 2017,  podobnie jak rok wcześniej prędkość ta wyniosła w Polsce 31 km/h. Średnia prędkość rozkładowa jest więc w Polsce wyższa od handlowej o ok. 6 km/h, co pokazuje że rzeczywisty czas przejazdu jest wyraźnie dłuższy od zakładanego. W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) przyjęto osiągnięcie średniej prędkości kursowania pociągów towarowych w roku 2020 na poziomie 40 km/h.

Poprawa w poprzednim roku wynika m.in. ze wzrostu przewozów intermodalnych, które charakteryzują się wyższą prędkością. Średnia prędkość przewozów intermodalnych wyniosła ok. 30 km/h. W latach 2010-2012 średnia prędkość handlowa nieznacznie przekraczała 25 km/h. Obniżenie prędkości obserwowane w latach 2013-2015 było związane z kumulacją prac modernizacyjnych na sieci. W latach 2016 – 2017 większość prac remontowych na torach była już zakończona, stąd wzrosty prędkości.

Porównanie średniej prędkości przewozów towarowych i intermodalnych. Fot. UTK

Średnia prędkość rozkładowa w Polsce jest jednak znacznie niższa niż w większości krajów. Wśród państw Grupy Wyszehradzkiej pozytywnie wyróżniają się Czechy. Podobnie jak w przypadku średniej prędkości handlowej, wysoka prędkość przejazdu oferowana jest przez zarządców w krajach, w których istotną rolę odgrywają przewozy do i z portów morskich, w tym szczególnie transport intermodalny. Na małym rynku w Irlandii przewozy intermodalne odpowiadały za 57% wykonanej w roku 2016  pracy przewozowej, w Danii 50%, we Francji 23%, w Słowenii 29%, zaś w Polsce ok. 9%.

W Polsce porty już odgrywają bardzo istotną rolę w siatce połączeń kolejowych, rośnie również znaczenie tranzytu w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. W tym kontekście niezwykle istotne jest poprawienie prędkości pociągów pomiędzy portami i południem kraju, a także pomiędzy wschodnią i zachodnią granicą. Zarówno „magistrala węglowa”, „Nadoodrzanka”, jak i korytarz C-E 20 przynajmniej na części długości mogą być dedykowane transportowi towarów – zaznacza Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Średnie prędkości handlowe pociągów towarowych w niektórych krajach Europy. Fot. UTK

UTK prezentuje skrócone dane jak to wygląda w innych krajach. W Holandii średnia prędkość handlowa wynosiła 64 km/h. W tym kraju ruch międzynarodowy stanowi 80% przewozów towarowych, a kluczową rolę pełni tu port w Rotterdamie.  W 2007 r. otwarto 160-kilometrową dwutorową linię kolejową przeznaczoną wyłącznie dla transportu towarowego, łączącą Niemcy z tym portem. Do roku 2022 ma tam zostać dobudowany trzeci tor. W Portugalii zmodernizowano infrastrukturę kolejową prowadzącą do portów i udało się uzyskać średnią prędkością handlową rzędu 54 km/h, . Dzięki temu kolei udało się skorzystać ze wzrostu morskiej wymiany handlowej i od 2004 roku kilkukrotnie zwiększyć przewozy intermodalne. W Hiszpanii z prędkością handlową 53 km/h, transport intermodalny odpowiada za ok. 45% wykonanej pracy przewozowej. Jednak transport kolejowy ma tu tylko kilkuprocentowy udział w rynku i jest krytykowany m.in. za niewystarczającą dopuszczalną długość pociągów i brak dogodnych połączeń kolejowych do portów. Także na Litwie przewozy towarowe charakteryzują się wyższą prędkością (39 km/h) niż w Polsce, a strumień towarów przekraczający granicę z Białorusią systematycznie wzrasta. Niższą prędkość niż w Polsce mają pociągi np. w Rumunii.

 

 

One comment

  1. To bardzo pomyslna wiadomosc. w Grupie panstw afrykanskich bylibysmy Za Etiopia ale przed Burkina Faso !!

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *