Sześć ofert dla stacji Racibórz

Poznaliśmy oferty w zamówieniu na projekt stacji Racibórz. W drugim podejściu do przetargu złożonych zostało sześć propozycji. Wszystkie mieszczą się w zakładanej kwocie, jaką zamierza przeznaczyć PKP Polskie Linie Kolejowe na sfinansowanie zamówienia.


Z początkiem tego tygodnia otwarte zostały koperty z ofertami w przetargu w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Chałupki (granica państwa)”. Zamówienie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy stacji Racibórz wraz z wybranymi elementami infrastruktury kolejowej przyległych szlaków.

PKP Polskie Linie Kolejowe zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4 920 000,00 zł brutto. W terminie wyznaczonym przez zamawiającego wpłynęło 6 ofert:

 • 1. TPF Sp. z o.o. z Warszawy
  Wartość oferty: 4 766 742,00 zł brutto
 • 2. SYSTRA S.A. z Paryża (Francja)
  Wartość oferty: 4 345 694,55 zł brutto
 • 3. CE Projekt Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Krakowa
  Wartość oferty: 4 790 850,00 zł brutto
 • 4. Konsorcjum: Mosty Katowice Sp. z o.o. z Katowic i Arcadis Sp. z o.o. z Warszawy
  Wartość oferty: 4 492 233,06 zł brutto
 • 5. WYG International Sp. z o.o. z Warszawy
  Wartość oferty: 3 493 200,00 zł brutto
 • 6. Multiconsult Polska Sp. z o.o.
  Wartość oferty: 4 243 500,00 zł brutto

Każdy z oferentów deklaruje zakończenie realizacji zamówienia do 24 października 2019 roku i udziela 36 miesięcznego okres gwarancyjnego na wykonane prace.

Więcej informacji o przetargu: Drugi przetarg dla stacji Racibórz

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *