300 mln na autobusy elektryczne

Na przełomie maja i czerwca ogłoszony zostanie konkurs na zakup autobusów elektrycznych finansowanych w ramach działania 6.1 POIiŚ. Rozpoczęcie naboru odbędzie się w IV kwartale tego roku, a maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych.


O dofinansowanie w konkursie na zakup autobusów elektrycznych w którym pula środków do przekazania wynosi 300 mln zł mogą się ubiegać:

  • miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne,
  • 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
  • zarządcy infrastruktury i operatorzy transportu publicznego.

Naborem i oceną wniosków aplikacyjnych zajmuje się Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Każdy projekt przechodzi dwa stopnie oceny: formalną i merytoryczną. Wybranymi kryteriami wyboru projektów konkursowych są:

  • Zmniejszenie emisji w niższych warstwach atmosfery oraz CO2 – Ocena, na ile w ujęciu procentowym zmniejszą się emisje z linii transportu publicznego objętych projektem
  • Promocja transportu zbiorowego – Ocena, czy tabor sfinansowany w ramach projektu będzie objęty działaniami na rzecz promocji transportu publicznego
  • Działania na rzecz ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej – Ocena, czy w mieście realizowana jest kompleksowa polityka na rzecz gospodarki niskoemisyjnej
  • Polityka transportowa nakierowana na zmniejszenie emisyjności transportu – Ocena, czy w mieście prowadzone są działania ograniczające ruch komunikacji indywidualnej oraz ograniczenie hałasu w transporcie

One comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *