Rozmawiali o dworcu w Raciborzu

Wczoraj w sali kolumnowej raciborskiego Urzędu Miasta odbyły się konsultacje społeczne w formie warsztatów dotyczące przebudowy dworca kolejowego. Spotkanie poprowadził Zarządca budynku, którym jest spółka PKP Nieruchomości. Choć frekwencja była niewielka to dyskusja na temat ostatecznego wyglądu dworca była bardzo zażarta.


Przed przystąpieniem do głównego etapu konsultacji, zainteresowanym osobom została przedstawiona krótka prezentacja koncepcji przebudowy i elementów, które muszą być zastosowane i wykonane przy przebudowy obiektu tak aby spełniał wszelkie aktualne normy dotyczące bezpieczeństwa, dostępności i komfortu. Głównymi celami wczorajszych warsztatów kreatywnych w Raciborzu była krótka ankieta, twórcza praca w grupach i ostatecznie otwarta dyskusja. Taki był pierwotny plan spotkania, jednak części zebranym tam osób nie spodobała się forma warsztatowa prowadzonych konsultacji. Choć zamierzeniem spotkania było określenie ramy funkcjonalno-użytkowej to największym zainteresowaniem od strony społecznej była koncepcja przebudowy i jego ostateczny wygląd.

Projekt przebudowy dworca kolejowego według PKP PLK

Część osób a w tym wykładowca z Wydziału Architektury i Urbanistyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, mieli uwagi co do ostatecznego wariantu przebudowy dworca, który zakłada wyburzenie bocznych, murowanych skrzydeł dworca i pozostawienie jedynie centralnej, szkieletowej konstrukcji obiektu. Uważali, że nie trzeba niczego wyburzać a jedynie z głową przebudować. Przedstawiciele spółki PKP S.A. nie widzą potrzeby w pozostawianiu tak ogromnej powierzchni, którą w przyszłości będzie trzeba utrzymywać. Władze magistratu zapewniły, że część powierzchni użytkowej dworca będą chciały wykorzystać dla swoich celów. Dyskusja na temat ostatecznego wyglądu dworca była na tyle poważnym tematem spotkania, że właściciel dworca obiecał, że uwagi dotyczące koncepcji zostaną rozpatrzone i naniesione na projekt przebudowy. Wyjściowy projekt dworca kolejowego powinien być gotowy na przełomie 2018/2019. Wtedy też zostanie zaprezentowany i poddany do konsultacji ostateczny wygląd obiektu.

Temat przebudowy dworca jednak nie zdominował całego spotkania. Podczas pracy w grupach, obecni na spotkaniu mieli za zadanie wypisać swoje propozycje wykorzystania przestrzeni budynku i powierzchni bezpośrednio sąsiadującej z obiektem. Według uczestników warsztatów w budynku dworca mogłaby znaleźć się m.in galeria sztuki, szkoła tańca, punkt informacji turystycznej, restauracja, kiosk z punktem gastronomicznym czy pomieszczenie kreatywne z dostępem do gniazdem i darmowego dostępu do WI-FI. Oprócz tego na terenie dworca powinien znaleźć się bankomat, paczkomat czy depozyt na bagaż. Zaś w pobliskim sąsiedztwie budynku powinna znaleźć się wiata na rowery, postój samochodowy typu KISS & RIDE oraz wielopoziomowy parking typu PARK & RIDE dla użytkowników transportu zbiorowego. Z kolei magistrat chciałby przenieść do budynku dworca część swoich wydziałów oraz straż miejską.

Jeszcze w tym miesiącu zostanie ogłoszony przetarg na dokumentacje projektową przebudowy układu torowego w stacji Racibórz. Tak zapewniał przedstawiciel spółki PKP Polskie Linie Kolejowe z Centrum Realizacji Inwestycji „Region Śląski” obecny na spotkaniu. Z kolei przetarg prowadzony w formule „Projektuj i Buduj” powinien zostać ogłoszony w przyszłym roku tak aby prace inwestycyjne rozpoczęły się w 2020 roku. W tym samym czasie musiałaby się zacząć przebudowa dworca kolejowego, a przynajmniej musiałby być już gotowy finalny projekt przebudowy obiektu.

pzz. Wizualizacja jest naszą propozycją sprzed 5 lat. Jak faktycznie będzie wyglądać projekt dworca, tego dowiemy się prawdopodobnie pod koniec tego roku.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *