Inteligentny system za 47 mln

Jak informuje Urząd Miejski w Katowicach, stolica województwa śląskiego otrzyma z funduszy unijnych dofinansowanie w wysokości 47 mln zł na stworzenie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem (ITS)


Projekt katowickiego ITS znalazł się na liście projektów ogłoszonych przez Zarząd Województwa Śląskiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – dla poddziałania 4.5.1. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT”.

– Wśród dofinansowanych projektów znalazł się m.in. Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem (ITS). Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 56,4 mln zł, z czego 47,8 mln zostanie dofinansowana w ramach RPO, a wkład własny Miasta Katowice wyniesie 8,6 mln zł – mówi Małgorzata Domagalska, zastępca naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice.

Realizacja projektu, który ma zostać ukończony do połowy roku 2020 ma rozpocząć się w III kwartale tego roku. Przetarg na realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zostanie ogłoszony do 30 dni.

– Głównym celem ITS jest podniesienie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa płynności ruchu na terenie miasta Katowice. Płynny ruch oznacza nie tylko zyski dla mieszkańców – w postaci oszczędności czasu, ale także korzyści ekologiczne – mniejszą emisję spalin i hałasu. Z kolei pozyskanie prawie 48 milionów to świetna wiadomość dla naszego miasta. Te pieniądze pozostaną w budżecie i będzie można je spożytkować na inne cele – np. inwestycje w dzielnicach – mówi  Marcin Krupa, prezydent Katowic.

ITS zostanie wdrożony na terenie Katowic na wybranych ciągach ulic i skrzyżowaniach. Jego działanie w praktyce oznacza m.in.: automatyczne sterowanie sygnalizacją zapewniające optymalną płynność ruchu, bieżące informowanie o zatorach ulicznych, wprowadzenie priorytetu – tj. zielonego światła – dla tramwajów na skrzyżowaniach, możliwość kierowania pojazdów komunikacji publicznej na trasy alternatywne czy też bieżące informowanie o pasażerów w zakresie kursowania tramwajów i autobusów. ITS będzie kompatybilny z KISMiA (Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy), co zwiększy funkcjonalności obu systemów.

Dodajmy, że przedmiotem projektu przyszłego katowickiego ITS jest:

1. Zaprojektowanie, budowę, dostawę i montaż elementów Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) obejmującego wszystkie składniki niezbędne do współdziałania następujących podsystemów, w tym

– Podsystem obsługi systemów sterowania sygnalizacjami i znakami zmiennej treści.

– Podsystem priorytetów dla komunikacji zbiorowej.

– Podsystem zarządzania zdarzeniami drogowym i odczytu tablic rejestracyjnych.

– Podsystem archiwizacji, analizy i planowania oraz informacji o sytuacji ruchowej.

– Podsystem dynamicznej informacji parkingowej.

2. Strojenie Systemu Zarządzania Ruchem dla osiągnięcia wymaganej funkcjonalności i użyteczności,

3. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w sposób zapewniający samodzielną obsługę i bieżące utrzymanie SZR,

4. Przygotowanie infrastruktury technicznej (sieci światłowodowej, Centrum Sterowania Ruchem) dla docelowej rozbudowy terytorialnej i sprzętowej.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *