Łatwiej ze wsparciem dla małych kolei

Nowelizacja ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym została podpisana przez Prezydenta. Będzie łatwiej z pozyskaniem materiałów i środków do utrzymania małej kolei, czyli linii turystycznych i historycznych.


Nowelizacja ustawy wprowadza wiele udogodnień dla jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. Wprowadzone zostały przepisy polegające na m.in nieodpłatnym przejęciu przez właściwą miejscowo jednostkę samorządu terytorialnego linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej w zarządzanie, w celu jej dalszej eksploatacji na okres nie dłuższy niż trzy lata czy nieodpłatnym przekazaniu pojazdu historycznego w drodze umowy darowizny na rzecz organizacji pozarządowej.

Dodatkowo mienie PKP SA albo PLK SA będące materiałami lub urządzeniami uzyskanymi w wyniku remontu, odnowienia, modernizacji lub likwidacji infrastruktury kolejowej można nieodpłatnie przekazać w drodze umowy darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego albo organizacji pozarządowej, zarządzającej drogą kolejową w celu jej utrzymania lub poprawy stanu technicznego. To oznacza, że podkłady kolejowe i tory wymieniane w podczas remontów infrastruktury będą mogły zostać bezpłatnie pozyskane przez samorządy i organizacje opiekujące się jakąkolwiek linią kolejową. Zmiany dotyczą również zarządzających koleją wąskotorową. Teraz łatwiejsze będzie pozyskanie środków pieniężnych na działalność i rozwój również od jednostek samorządu terytorialnego.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *