Stojąc obok kasy

– Ponad 1.2 miliarda złotych przeznaczy Unia Europejska na dofinansowanie zakupu nowoczesnego taboru kolejowego w województwach: wielkopolskim, mazowieckim, dolnośląskim, małopolskim, pomorskim i podkarpackim. Będą też pieniądze na unowocześnienie wagonów i lokomotyw PKP Intercity  – taka informacja ukazała się kilka tygodni temu na stronie Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Niestety, dla naszego regionu nie ma ona żadnego znaczenia.


CUPT przedstawił w lutym listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w konkursie nr POIiŚ.5.2/1/16 dla działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. Wartość 10 projektów, które znalazły się na liście, to aż 3 025 651 305,52 zł. W tej kwocie środki przyznane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 wynoszą 1 226 269 947,95 zł. Każdy z projektów otrzymał pełne dofinansowanie w wysokości 50 procent.

Dofinansowanie otrzymają:

1.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – projekt pn. „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitarnej”;

2.PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. – projekt pn. „Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz unowocześnienie zaplecza utrzymania taboru”;

3.Koleje Dolnośląskie S.A – projekt pn. „Aglomeracyjna Kolej Dolnośląska – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”;

4.Koleje Mazowieckie Sp. z o.o – projekty pn.:
 „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych II”;
 „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych I”;
 „Zakup 16 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych”;
 „Zakup 15 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych”;

5.Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. Warszawa – projekt pn. „Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitarnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I”;

6.Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – projekt pn. „Zakup taboru kolejowego: nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich”;

7.Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – projekt pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego”.

Na liście projektów, które otrzymają dofinansowanie w konkursie nr POIiŚ.5.1/1/16 dla działania 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T znalazł się natomiast jeden wnioskodawca: PKP Intercity S.A. z projektem „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” o wartości 990 402 775,59 zł, Unia Europejska dofinansuje kwotą w wysokości 402 505 379,30 zł.

Jak widać – na próżno tu szukać choćby złotówki dotacji na zakup taboru, który jest aktualnie dostarczany do Kolei Śląskich. Trudno nam uwierzyć w to, że gdyby podjęto odpowiednie starania to województwo śląskie (wszystko jedno – przewoźnik czy organizator) na tej liście by się nie znalazły. Naszą uwagę zwrócił także fakt, że wszyscy najwięksi kolejowi gracze, oprócz Przewozów Regionalnych, w tym wykazie zostali ujęci. Oprócz Kolei Śląskich, a to chyba organizator transportu powinien się starać o podnoszenie jakości i wizerunku podległej sobie spółki. O staraniach o kolejne finanse nie mówiąc…

Tabor to jedno, jednak jeszcze gorzej wygląda w naszym województwie realizacja programów infrastrukturalnych dla kolei. Choćby z Regionalnego Programu Operacyjnego. Ale o tym jutro…

3 komentarze

  1. Chamstwo! Zlikwidowali nam większość przemysłu, KRR porzucili, jedna z najważniejszych stacji w regionie (Katowice) nie ma lokomotywowni (bazy KŚ i wagonowni nie liczę), nawet nie dostajemy pieniędzy na zakup nowoczesnego taboru, ach szkoda gadać

  2. Wystarczy przeanalizować artykuły w ogólnopolskich portalach branżowych i zwrócić uwagę ile z nich poświęconych jest inwestycjom kolejowym na terenie województwa śląskiego. Wstyd!!! Ponad 4,5 mln ludności, województwo o największej gęstości zaludnienia i co? Wstyd!!!

  3. Niestety te pieniądze zdobywa się lobbując w odpowiednich instytucjach. Może tego u nas zabrakło.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *