Cztery Linki przyjadą do KW

Koleje Wielkopolskie poinformowały, że dokonały wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wraz z ich dostarczeniem.”


Przetarg został opublikowany w październiku ubiegłego roku.  Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w świetle przyjętego kryterium oceny ofert, określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Kryterium oceny ofert – Cena brutto 90,00%, Termin dostawy – 2%, Okres gwarancji – 8%.

Do przetargu stanęli dwaj oferenci – konsorcjum Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spółka Akcyjna i Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna, której oferta otrzymała ocenę 98,0667 pkt, oraz NEWAG Spółka Akcyjna, której oferta otrzymała 94,4131 pkt.

Szczegóły ofert:

1. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna

Cena brutto oferty: 90,0000 pkt – 67.994.400,00 zł brutto,
Termin dostawy: 0,0667 pkt – Pojazd 1 i 2 – 390 dni, Pojazd 3 i 4 – 420 dni,
Okres gwarancji: 8,0000 pkt – 52 miesiące.. 
Łączna punktacja: 98,0667 pkt.

2. NEWAG Spółka Akcyjna

Cena brutto oferty: 88,8746 pkt – 68.855.400,00 zł brutto,
Termin dostawy: 0,0000 pkt – Pojazd 1,2,3,4 – 420 dni,
Okres gwarancji: 5,5385 pkt, – 36 miesięcy.. Łączna punktacja: 94,4131 pkt.

Przewoźnik z Poznania informuje, że wszystkie 4 pojazdy, które trafią do Kolei Wielkopolskich będą to pojazdy typu „Link”. Mają posiadać 125 miejsc siedzących (maksymalnie do 20 uchylnych), minimum 190 miejsc stojących oraz minimum 4 miejsca na rowery. Prędkość eksploatacyjna pojazdu – minimum 120 km/h.

Zakup pojazdów będzie dofinansowany z Funduszy Europejskich z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup czterech dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych” kwotą 44.200.000,00 zł.

Fot. Koleje Wielkopolskie

One comment

  1. Mam pytanie do redakcji? Dobrze sie was czyta, Czy istnieje jeszcze trojprzymierze SLASKIE, OPOLSKIE, DOLNASLASKIE? Nic nie piszecie co sie tam dzieje! Czyzby rozbicie dzielnicowe?

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *