Małe centrum w Żorach

W Żorach powstaje centrum przesiadkowe z samochodu na rower bądź autobus. Projekt jest realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, które zostały przyznane w konkursie dla Subregionu Zachodniego.


W ramach projektu zaplanowano budowę centrum przesiadkowego przy ul. Męczenników Oświęcimskich w Żorach, które integrować będzie transport autobusowy, rowerowy i samochodowy. Zakres projektu obejmuje również budowę drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II łączącej centrum miasta, osiedla mieszkaniowe i miejsca pracy.

Okres realizacji projektu: 2018-01-08 – 2018-12-31

Dofinansowanie: 5 615 139,10 zł

Do celów projektu zaliczyć należy m.in. zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów, wzrost bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, rozwój infrastruktury zachęcającej do wykorzystania roweru jako ekologicznego środka komunikacji a tym samym promowanie alternatywnych wobec samochodu form przemieszczania się.

Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna: działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Fot. Laboratorium Architektury

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *