Pieniądze dla Subregionu Zachodniego rozdane

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie dla Subregionu Zachodniego z poddziałania 4.5.2 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”. Pieniądze trafią do Raciborza, Rybnika i Żor.


Alokacja konkursu, wynosząca ponad 19 mln zł, pozwoliła w pierwszej kolejności na dofinansowanie tylko 2 projektów. Zarząd Województwa Śląskiego podjął jednak decyzję o zwiększeniu kwoty wsparcia w konkursie o ponad 2 mln zł, która finalnie wyniosła prawie 21,5 mln zł, co pozwoliło na wybranie do dofinansowania wszystkich projektów pozytywnie ocenionych w ramach naboru.

Dofinansowanie otrzymają:

  • Miasto Rybnik, na projekt: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku.
   Wnioskowane dofinansowanie – 9 851 459,38 zł
   Całkowity koszt projektu – 14 498 738,86 zł
  • Miasto Żory, na projekt: Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej.
   Wnioskowane dofinansowanie – 5 615 139,10 zł
   Całkowity koszt projektu – 8 664 320,23 zł
  • Powiat Raciborski na projekt: Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim.
   Wnioskowane dofinansowanie – 5 973 958,94 zł
   Całkowity koszt projektu – 8 645 670,00 zł

Fot. Sebastian Pańczyszyn

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *