Bezpieczne trzy lata na kolei

Od trzech lat miernik wypadkowości utrzymuje się na niskim poziomie. Oznacza to, że na kolei jest bezpiecznie. Urząd Transportu Kolejowego przedstawia pierwsze podsumowanie danych z 2017 roku. Miernik wypadkowości nieznacznie wzrósł, głównie z powodu wzrostu liczby potrąceń na dzikich przejściach – przyczyny leżącej poza systemem kolejowym.


Od 2015 roku miernik wypadkowości utrzymuje się na poziomie poniżej 3. W minionym roku zanotowano 3 poważne wypadki (kategorii A) – o jeden więcej niż w 2016. Ogólna liczba wypadków to 658 na liniach kolejowych i 123 na bocznicach. O 35 zwiększyła się liczba wypadków w których pociąg potrącił osobę przechodzącą przez tory w miejscu niedozwolonym. Takich sytuacji było 210 (175 w 2016). 214 wypadków powstało na styku systemu kolejowego i drogowego – na przejazdach przy najechaniu pojazdów kolejowych na samochody.

Odnotowano 11 przypadków najechania na pojazd drogowy poza przejazdem kolejowym, głównie podczas prac remontowych i budowlanych. Wzrosła liczba wypadków klasyfikowanych jako skutki klęsk żywiołowych (z 5 do 15) czy będących efektem działań chuligańskich (z 3 do 6). Na niezmienionym poziomie pozostała liczba zdarzeń takich jak uszkodzenia budowli (55) czy najechanie pociągu na inny pojazd kolejowy lub przeszkodę (57). Spadła liczba wypadków, których przyczyną było przekroczenie prędkości, przedwczesne rozwiązanie drogi przebiegu czy pożar pociągu.

Monitorujemy wszystkie zdarzenia i dzięki analizie jesteśmy w stanie wskazać przedsiębiorcom kolejowym w jakich obszarach muszą zwrócić szczególną uwagę na poprawę bezpieczeństwa – zauważa Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Widać również, że efekty przynoszą działania UTK propagujące podnoszenie kultury bezpieczeństwa. Wiele sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, które kiedyś nie były raportowane jako zdarzenie kolejowe, jest teraz zgłaszanych jako incydent. Pozwala to na dokładne przeanalizowanie przyczyn takiej sytuacji i wypracowanie skutecznych metod zapobiegania w przyszłości niebezpieczeństwom. W 2017 r. zgłoszono 1277 incydentów.

Zgłaszanie incydentów daje cenny sygnał ostrzegawczy i jest związane z kulturą bezpieczeństwa. W niekorzystnych warunkach incydent może doprowadzić do wypadku. Monitorowanie takich zdarzeń pozwala wprowadzać odpowiednie procedury i do tego zachęcamy przewoźników oraz zarządców infrastruktury – stwierdza Ignacy Góra, Prezes UTK.

Miernik bezpieczeństwa to iloraz pracy eksploatacyjnej i liczby wypadków na liniach kolejowych. Dane, jakimi dysponuje UTK są przybliżone i współczynnik może jeszcze nieznacznie się obniżyć. Związane jest to między innymi z postępowaniami prowadzonymi przez prokuraturę. Jeśli wypadek zostanie zakwalifikowany jako samobójstwo, to nie jest brany pod uwagę w liczbie zdarzeń.

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *