Inwestycje TŚ i Chorzowa

Tramwaje Śląskie S.A. wraz z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Chorzowie zamawiają dokumentację przebudowy drogi i torowiska w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w celu skomunikowania terenów przemysłowych, poprzemysłowych i inwestycyjnych w Chorzowie.


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Projekt skomunikowania DK 79 z terenami przemysłowymi, poprzemysłowymi i inwestycyjnymi w Chorzowie w rejonie ul. Metalowców i Krakusa wraz z przebudową układu torowego„. Zamówienie zostało złożone wspólnie przez spółkę Tramwaje Śląskie i Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie.

Zakres prac budowlanych dotyczy przebudowy układu drogowego drogi krajowej 79 (DK79), ul. Katowickiej w Chorzowie na odcinku od ul. 3 Maja do wjazdu na estakadę (na wysokości linii kolejowej) w celu pełnego skomunikowania czynnych terenów przemysłowych oraz poprzemysłowych, przeznaczonych do zbycia i nowego zagospodarowania, zlokalizowanych po obu stronach przedmiotowego odcinka drogi,

Ponadto planuje się przebudowę ulicy Metalowców wraz z połączeniem z Siemianowicką w rejonie skrzyżowania z ulicami Poznańską, Krakowską, Kasprowicza. Przewidziana jest także przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na odcinku od wiaduktu przy Hucie Kościuszko do Metalowców w zakresie przebudowy linii tramwajowej dwutorowej na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja z przesunięciem w kierunku wschodnim i wyprowadzeniem linii tramwajowej ulicą Metalowców wraz z siecią trakcyjną, układem zasilania i urządzeniami sterowania ruchem tramwajowym.

Podczas realizacji ma zostać także wykonana budowa dwutorowej linii tramwajowej w ciągu ul. Metalowców do połączenia z ul. Kasprowicza wraz z siecią trakcyjną, układem zasilania i urządzeniami sterowania ruchem tramwajowym , ma zostać zbudowana również infrastruktura towarzysząca, tj. przejście podziemne pod ul. Katowicką, zintegrowany przystanek tramwajowo-autobusowy pomiędzy ulicą Metalowców i Krakusa,

Rozbudowane ma zostać również skrzyżowanie ulicy Katowickiej z Krakusa w ciągu DK 79 i budowa nowej drogi w kierunku terenów inwestycyjnych wraz z projektem sygnalizacji świetlnej,. Zaplanowana jest także budowy obiektów mostowych w ciągu ulicy Metalowców nad torami kolejowymi z wyodrębnieniem obiektu dla linii tramwajowej.

Kryteria udzielenia zamówienia:

  •  Cena ofertowa brutto – 60%,
  • Okres gwarancji – 20%
  • Doświadczenie Kierownika Zespołu Projektowego w zakresie projektowania dróg – 10%,
  • Doświadczenie Kierownika Zespołu Projektowego w zakresie projektowania torowisk – 10%.

Termin składania ofert ustalony jest na 19 lutego. Planowany termin zakończenia prac inwestycyjnych to 5 styczeń 2019 r.

One comment

  1. Tak bardzo chwalą się remontami a jak nie było nowego taboru tak nie ma. Nawet szybciej Krakow otrzyma chociaż tam więcej się działo z tym.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *