Przejęcie KZK GOP w 2019?

Uchwałę intencyjną ws. przekazania z początkiem 2019 r. wszelkich praw i obowiązków na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) podjęło zgromadzenie Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP).


W listopadzie ub. roku GZM przyjęła uchwałę ws. utworzenia Zarząd Transportu Metropolitalnego. To jednostka metropolii zarządzająca komunikacją miejską, która docelowo zastąpi dotychczasowych jej organizatorów. W ostatnich miesiącach przedstawiciele GZM sygnalizowali, że może to nastąpić z początkiem 2019 r.

Rzeczniczka KZK GOP Anna Koteras poinformowała, że tego dnia zgromadzenie tej organizacji przyjęło uchwałę ws. wyrażenia intencji przekazania wszelkich praw i obowiązków ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2019 r. na rzecz GZM – zważywszy, że zakres działalność KZK GOP jest tożsamy z realizacją ustawowych zadań związku metropolitalnego.

W uchwale zawarto m.in. zapis, że GZM stanie się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy wszystkich pracowników KZK GOP – zgodnie z art. 23 Kodeksu pracy. Plan przekazania praw i obowiązków zarząd KZK GOP ma opracować do końca marca br.

Na początku stycznia br. zarząd GZM zdecydował z kolei o udzieleniu pełnomocnictwa do dokonywania wymaganych czynności rejestracyjnych, ewidencyjnych oraz z zakresu prawa pracy związanych z utworzeniem Zarządu Transportu Metropolitalnego. Pełnomocnictwa tego udzielono Markowi Kopelowi, dotąd wiceprzewodniczącemu KZK GOP i jego dyrektorowi ds. finansowych.

Do metropolitalnej sieci komunikacyjnej w dalszej perspektywie ma zostać również włączona kolej.

One comment

  1. Obawiam się, że stołki zostaną zachowane, a zmieni się jedynie szyld… Tam (w KZK GOP i w tym co tworze, co będzie po nim) potrzeba perspektywicznego myślenia.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *