Dąbrowa zamówiła dokumentację

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz samorząd miasta Dąbrowa Górnicza zamówiły dokumentację projektową na przebudowę stacji kolejowej w centrum i przystanku kolejowego w dzielnicy Gołonóg. W ramach inwestycji mają powstać centrum przesiadkowe i tunele pod torami.


Na początku ubiegłego roku miasto oraz spółki PKP S.A. i PKP PLK S.A. porozumiały się co do współpracy przy rewitalizacji obu dworców wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów. Celem inwestycji ma być zachęcenie większej liczby mieszkańców do podróży po regionie koleją. Efektem uzgodnień samorządowców i kolejarzy jest przetarg na dokumentację projektową, który podzielono na dwa zadania: dotyczące centrum i Gołonogu. W każdym z nich powstaną osobne projekty, jeden dla miasta, drugi dla zarządcy infrastruktury.

Pod koniec grudnia ubiegło roku, w przetargu na dokumentację dla obu inwestycji wpłynęły cztery oferty – więcej o tym piszemy TUTAJ. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, że rozstrzygnięcie nastąpi jeszcze w 2017 roku, dopiero teraz poznaliśmy wykonawcę. Za realizację odpowiedzialna będzie spółka Mosty Katowice, która wyceniła zadania odpowiednio na 2,8 mln brutto (centrum) i 2 mln złotych brutto (Gołonóg). Projekty mają być gotowe w przeciągu maksymalnie 270 dni.

Miasto zamówiło m.in. zaprojektowanie centrum przesiadkowego w rejonie dworca w centrum z parkingami typu Park & Ride (po obu stronach torów po 180 miejsc), dla rowerów (zadaszonymi, po 50 miejsc) oraz połączeniem z istniejącym układem komunikacyjnym w rejonie ul. Kościuszki. Natomiast zarządca infrastruktury oczekuje zmiany układu torowego stacji i budowy docelowo dwóch peronów wyspowych z torami – odrębnie dla ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego. Powstać mają nowe przejście podziemne łączące perony z dworcem, centrum przesiadkowym i parkingami oraz nowy tunel drogowy w ciągu ul. Konopnickiej.

W dzielnicy Gołonóg, samorządowcy oczekują projektu budowy centrum przesiadkowego po południowej stronie linii kolejowej z parkingiem na 200 miejsc od strony ul. Piecucha i na 50 rowerów. Powstać ma układ komunikacyjny wiążący to centrum przesiadkowe m.in. z tunelem pod torami, który połączy ul. Parkową z al. Zagłębia Dąbrowskiego czy ul. Piecucha. Z kolei PKP PLK S.A., chce zlikwidować w Gołonogu obecny peron wyspowy, zastępując go dwoma jednokrawędziowymi (wraz z zaprojektowaniem miejsca dla torów dalekobieżnych) oraz przywrócić połączenie linii nr 1 z linią 133 (śladem zlikwidowanej linii w stronę Huty Katowice). Powstać mają też tunel drogowy w śladzie ul. Parkowej oraz przejście podziemne pod torami łączące perony, dworzec, parking i ul. Parkową.

One comment

  1. Najbardziej cieszy wiadomość o odbudowie połączenia w stronę linii 133. Bałem się, że to zaorają przy okazji budowy P&R w Gołonogu.

    Przydałyby się nowe przystanki w okolicach urzędu miejskiego lub osiedla Morcinka, na Babiej Ławie, oczywiście pod hutą i w Jamkach na żądanie.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *