Gazowe minibusy w PKM Tychy

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach ogłosiło przetarg na dostawę 10 sztuk nowych mikrobusów zasilanych sprężonym gazem CNG. Dostawa nowych pojazdów ma nastąpić w ciągu 7 miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą zadania.


20 stycznia br. PKM Tychy ogłosiło przetarg którego przedmiotem zamówienia jest dostawa dziesięciu pojazdów typu niskopodłogowy mikrobus miejski (zwanych mikrobusami), zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG, spełniających normę emisji spalin EURO VI. Zamówienie dotyczy projektu: „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach.

Dane dotyczące zamawianego przedmiotu:
1) Wymiary
– Długość od 7400 do 8400 mm
– Wysokość całkowita maks. 3200 mm
-Szerokość całkowita maks. 2300 mm
2) Przestrzeń pasażerska
– Liczba miejsc ogółem: od 28 +1 do 42
– Liczba miejsc siedzących: minimum 10, 1 miejsce na wózek inwalidzki zgodnie z normami
3) Silnik
– Zasilany CNG, umiejscowiony z przodu pojazdu, spełniający normę emisji spalin EURO VI. Możliwość zasilania biogazem o zawartości metanu zgodną z normą DIN 51624.

Nowe mikrobusy będą wyposażone m.in. w klimatyzację z podziałem na przestrzeń pasażerską i przestrzeń kierowcy, dwa gniazda USB do ładowania urządzeń mobilnych, zewnętrzny i wewnętrzny System Informacji Pasażerskiej oraz system monitoringu składający się z kamer śledzących obraz wnętrza pojazdu oraz obszar przed, za i z boków pojazdu.

Kryterium oceny:

  • Liczba miejsc (kryterium jakości) / Waga: 5
  • Przyklęk (kryterium jakości) / Waga: 5
  • Układ drzwi (kryterium jakości) / Waga: 5
  • Cena – Waga: 85

Szacunkowa wartość zamówienia: 5.663.000,00 zł netto. Wykonawca na dostarczenie 10 mikrobusów będzie miał 7 miesięcy od momentu podpisania umowy. Oferty można składać do 5 marca br.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *