PKP IC z przetargiem na kolejne EZT

Spółka PKP Intercity właśnie ogłosiła przetarg na 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z ich usługą utrzymania technicznego P1, P2, P3 i P4. Całość zamówienia powinna zamknąć się w pierwszym kwartale 2022 roku.


Jeszcze w ostatnich dniach 2017 roku, spółka PKP Intercity ogłosiła przetarg, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowych, 12 elektrycznych jednostek trakcyjnych oraz m.in. zapewnieniem zaplecza technicznego w postaci specjalistycznego Warsztatu Utrzymania Technicznego, świadczenia usług utrzymania pojazdów kolejowych na czterech poziomach i czyszczenie pojazdów.

Kryteria wyboru oferty:

  • Współczynnik gotowości technicznej – 7,5%
  • Współczynnik niezawodności taboru – 7,5%
  • Stawka za świadczenie usług utrzymania – 40%
  • Maksymalna liczba zdarzeń powodujących utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych w cyklu 350 tys. km. (dla każdego Pojazdu osobno) – 5%
  • Cena – 40%

Dodatkowo dostarczone pojazdy muszą być utrzymywane w sposób gwarantujący wysokie współczynniki dostępności pojazdów. Kwartalnie tabor powinien osiągać co najmniej 98,00% współczynnika niezawodności i gotowości technicznej taboru na poziomie minimum 95,00% od początku eksploatacji do zakończenia obsługi P4.

Pierwsze 2 jednostki powinny zostać dostarczone w terminie do 18 miesięcy od momentu podpisania umowy, zaś pozostałych 10 pojazdów, wykonawca zobowiąże się dostarczyć w terminie nieprzekraczającym 48 miesięcy od podpisania umowy. Oferty można składać do 20 lutego 2018 roku.

4 komentarze

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *