Elfem będzie można szybciej

Nieco później niż pierwotnie planowaliśmy, wracamy do tematu linii kolejowej nr 61, a dokładnie do jej fragmentu na odcinku Częstochowa Stradom – Lubliniec. Postanowiliśmy sprawdzić, czy istnieje możliwość skrócenia czasu podróży pociągów Kolei Śląskich z Częstochowy do Lublińca.


Przy okazji rozmowy o parametrach linii kolejowej nr 61, zapytaliśmy również, czy w związku z budową autostrady z Częstochowy do Pyrzowice, planowane są jakieś czasowe wyłączenia ruchu pociągów.

Budowa wiaduktu autostradowego WA 372 oraz wiaduktu kolejowego WK 373, w ramach inwestycji GDDKiA budowa autostrady A 1 przez Salini Polska Sp.z o.o Warszawa, na linii kolejowej nr 61 Kielce – Fosowskie planowana jest do realizacji przy zachowaniu ciągłości ruchu pociągów. Okresowo jeden tor zostanie wyłączony z eksploatacji, a ruch pociągów będzie się odbywał po drugim torze. Natomiast roboty montażowe, tam gdzie konieczne jest całkowite wstrzymanie ruchu kolejowego na dwóch torach, są planowane do wykonania w przerwie w kursowaniu pociągów – powiedział nam Mirosław Siemieniec z PKP PLK S.A.

Wracając jednak do meritum sprawy, poprosiliśmy zarządcę infrastruktury o wykaz obowiązujących prędkości na linii kolejowej nr 61 na odcinku Częstochowa Stradom – Lubliniec. Prezentuje się on następująco:

Jak widać na załączonym wyżej wykazie, z Częstochowy Stradom do Lublińca, na stosunkowo długim odcinku można jeździć z prędkością 120 km/h. Obecnie, z racji, że linię S13 obsługują stare i mogące się rozpędzić maksymalnie do 110 km/h pociągi EN57, potencjał linii nie jest w pełni wykorzystywany. Choć połączenia z Częstochowy do Lublińca obsługują stare i mało przyjazne pociągi, a rozkład wciąż daleki jest od ideału, to znajdują się chętni, którzy chcą korzystać z połączeń realizowanych przez Koleje Śląskie.

Po zakończeniu dostaw nowych pociągów, być może do obsługi linii S13 zostanie skierowany dwuczłonowy Elf 2. To zdecydowanie bardziej odpowiednia jednostka do obsługi tych połączeń niż EN57. Nie dość, że pozwoli ona na pełne wykorzystanie możliwości technicznych linii kolejowej nr 61, co wpłynie nieco na skrócenie obecnego czasu podróży (35-36 minut), to jeszcze zdecydowanie zwiększy komfort podróży.

Mam nadzieję, że wraz z dalszym rozwojem siatki połączeń w naszym województwie, oprócz skierowania nowych jednostek, pasażerowie linii S13 otrzymają gęstszą siatkę połączeń, która z całą pewnością przyciągnie kolejnych pasażerów.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *