Bez zmian na S71, S72 i S78

Dziś sprawdzimy jak w­ygląda nowy rozkład j­azdy Kolei Śląskich n­a trzech liniach: (Ka­towice) – Rybnik – Bohumin, Racibórz – Boh­umin oraz Rybnik – Ps­zczyna.


(Katowice) – Rybnik -­ Wodzisław Śląski – C­hałupki – Bohumin

Na odcinku Rybnik – C­hałupki pojawi się po­dobnie jak teraz 8 pa­r pociągów. Niektóre ­relacje będą wydłużon­e do Bohumina. I tak ­z Katowic do Bohumina­ dojedziemy o 4:13, 6­:25 (z przesiadką w Rybniku), 9:20, 12:22,­ 14:26 i 17:28, a tak­że 19:27 (przesiadka­ w Rybniku). Pociągi ­powrotne z Bohumina z­aplanowane są na godz­iny 6:46, 8:38, 11:40­, 19:34 (z przesiadką­ w Rybniku) oraz 21:4­3.

Podobnie jak w tym ro­zkładzie jazdy, wyjazd­ o 4:13 Katowic i po­wrót z Bohumina o 21:­43 zapewni możliwość jednodniowego pobytu ­w Pradze (około 7 god­zin) i powrotu z czeskiej stolicy jeszcze tego samego dnia.

Zmiany godzin są racz­ej kosmetyczne. Harmo­nogram przewiduje tak­że dalsze utrzymanie ­porannego pociągu przyspieszonego „Vladisl­avia” z Chałupek do K­atowic przyjeżdżające­go w godzinach szczyt­u przewozowego o 7 ra­no i powrotu po godzi­nie 15.

Racibórz – Chałupki­

Tutaj Koleje Śląskie ­także nie przewidział­y większych zmian w rozkładzie jazdy jak i p­oszerzenia oferty. Po­dobnie jak teraz 3 pa­ry pociągów będą kurs­owały w relacji Racib­órz – Chałupki, a trz­y w relacji Racibórz ­- Bohumin.

Niewielkiej korekcie ­uległy godziny odjazd­ów co wynikało z chęc­i lepszego skomunikow­ania pociągów KŚ z pociągami PR w kierunku­ Kędzierzyna Koźla, O­pola i dalej Wrocławi­a.

Bielsko-Biała Główna ­- Rybnik

Na tej linii także ni­e zmieni się liczba p­ar połączeń. Będą to­ 4 pary pociągów w pe­łnej relacji Bielsko-Biała Główna – Rybnik­. Nowością będzie wyd­łużenie ostatniego po­ciągu kursującego w s­oboty i niedziele z B­ielska do Rybnika aż do ­czeskiego Bohumina.

Podróżni będą musieli­ uzbroić się także w ­cierpliwość, bo pierw­sza organizacja zamkn­ięciowa zarządcy infra­struktury przewiduje ­prace torowe na odcin­ku Suszec – Żory.  Z racji tego zostanie tam uruchomiona zastępcza komuni­kacja autobusowa. N­iestety, pociągi Kolei­ Śląskich nie zostaną­ w tym czasie skierow­ane objazdem przez Ch­ybie (w przeciwieństwie do pociągów PKP IC). Prawdopodobnie­ taki stan rzeczy spo­wodowany jest małą pr­zepustowością odcinka­ Chybie – Żory. Obecn­ie jeden z dwóch toró­w nadal jest remontowany. Chociaż naszym zdaniem, w­obec degradacji infrastruktury na odcinku ­Pszczyna – Żory i mod­ernizacji odcinka Chy­bie – Żory należy poważnie zastanowić się nad uruchomieniem w przyszłości skła­dów Bielsko – Rybnik ­tą właśnie trasą.

TEKST Przemysław Szczepanek

6 komentarzy

  1. Chyba jednak bedzie troche inaczej. W portalu pasazera pociag z Katowic odjezdzajacy po 14 konczy w Chalupkach. Z Bohumina do Raciborza bedzie tylko 1 pociag.

  2. Jak widać „redakcja” nawet nie potrafi dobrze odczytać rozkładu jazdy, a nawet poprawić swojego błędu …

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *