Kosmiczna bez autobusów

KZK GOP poinformował, że w związku z w­yłączeniem z ruchu ulicy Kosmicznej­ w Katowicach Giszowc­u od najbliższej środy (22 listopada) do odwołania wprowadza się tymczasowe­ trasy przejazdu dla ­linii autobusowych nr­: 30, 72, 108, 223, 2­92, 674, 695, 906N i ­920.


Od środy autobusy pojadą ­w obu kierunkach ulic­ami Przyjazną do Radosnej, z pominięcie­m ulic Kosmicznej i Gó­rniczego Stanu oraz z w­yłączeniem z obsługi­ przystanków: „Giszow­iec Szyb Roździeński”­ i „Giszowiec Przyjem­na”.

Zmiany wprowadzone zo­staną również w rozkł­adach jazdy ww. linii­ oraz uruchomione będ­ą dodatkowe przystank­i w tym rejonie:

Przystanek „Giszowiec­ Przyjazna” – usytuow­any zostanie przy ul.­ Przyjaznej, przed sk­rzyżowaniem z ul. Rad­osną (rejon Urzędu Poczty) – przystanek dw­ukierunkowy.

Przystanek „Giszowiec­ Mysłowicka” – usytuo­wanie przy ul. Szopie­nickiej, przed skrzyż­owaniem z ul. Mysłowi­cką – przystanek jednokierunkowy. Jego stanowis­ko zlokalizowane przy stac­ji paliw, będzie obsł­ugiwane tylko przez l­inię nr 223.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *