Drzewa daleko od torów

Urząd Transportu Kolejowego podejmuje działania mające na celu zminimalizować zagrożenia jakim są powalone przez wichury drzewa i krzewy na torach i sieci trakcyjnej. W naszym regionie są takie linie kolejowe na których komunikat – drzewa na torach – jest czymś oczywistym podczas panujących wichur.


Od stycznia 2016 do sierpnia 2017 r. odnotowano ponad 1500 takich zdarzeń. W ich wyniku często dochodzi do wstrzymania ruchu kolejowego, np. z powodu przewrócenia drzewa na sieć trakcyjną lub jej zerwania. Następstwem są liczne opóźnienia pociągów pasażerskich i towarowych, a nawet ich odwołanie.

Zbyt bliskie sąsiedztwo drzew i krzewów może stanowić zagrożenie dla ruchu kolejowego. Urząd Transportu Kolejowego podejmuje szereg działań prewencyjnych oraz interwencyjnych, których celem jest ograniczenie tego zjawiska oraz jego negatywnych skutków. Tylko w okresie od stycznia 2016 do września 2017 Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził blisko 500 działań nadzorczych w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej. Weryfikowano m.in. przestrzeganie tzw. odległości obowiązującej, wynoszącej dla drzew i krzewów 15 m od linii kolejowych.

Obserwowane w ostatnich latach sytuacje niebezpieczne związane z powaleniem drzew na tory lub sieć trakcyjną są wynikiem występujących gwałtownych zjawisk atmosferycznych, ale niestety również niezgodnego z przepisami tj. zbyt bliskiego usytuowania drzew. Dotychczas szczęśliwie nie doszło do wypadków, w wyniku których w sposób istotny ucierpieliby pasażerowie. Nie możemy jednak pozwolić, aby taka sytuacja powodowała zagrożenie bezpieczeństwa ruchu – wskazuje Ignacy Góra, Prezes UTK. – Pamiętajmy także, że lokalizacja drzew i krzewów w niewłaściwych odległościach od linii kolejowych jest także częstą przyczyną ograniczenia widoczności dla użytkowników przejazdów i przejść dla pieszych, dlatego nie mogą być tolerowane – dodaje.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas czynności nadzorczych, dotyczące utrzymania infrastruktury kolejowej (w tym niewłaściwego usytuowania drzew i krzewów), skutkują wszczęciem postępowania administracyjnego. W ciągu ostatnich 20 miesięcy wydano ponad 40 decyzji administracyjnych stwierdzających naruszenia przepisów polegające na zbyt bliskim usytuowaniu drzew w sąsiedztwie linii kolejowej.

6 komentarzy

  1. Świetne zdjęcie! Ciekawe jaka to linia ale jedno jest pewne, taka dżungla to tylko zakład PKP PLK w Sosnowcu lub Tarnowskich Górach.

  2. Co tak narzekacie!!! Pięknie zrewitalizowana linia wśród ślicznych drzewek,
    a pociążek się tam spokojnie przeciśnie między drzewkami!!! 😉

  3. Kiedyś mi z PLK-i powiedzieli a co my będziemy robić gdy byś my powycinali drzewa przy torach , Energetyka tez musi mieć pracę, od takie podejście do całokształtu.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *