Zagospodarować żeby jeździć

Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach odbyła się oficjalna konferencja dotycząca ewentualnego powrotu pasażerskich przewozów kolejowych m.in na trasach z Bytomia do Gliwic, z Gliwic do południowej części Katowic czy szlakiem od stacji Katowice Szopienice Południowe przez Siemianowice Śląskie do Chorzowa Starego. To pierwsze pokłosie zorganizowanego kilka tygodni temu przez Koleje Śląskie okazjonalnego przejazdu „Potencjał Regionu – Kolejowa Obwodnica GOP


Kolejowa obwodnica GOP – to termin wprowadzony całkiem niedawno przez Koleje Śląskie. To kilka linii kolejowych z naszego regionu, które połączone w całość tworzą zamknięty krąg, okalający centrum rodzącej się metropolii. Specjalny przejazd, zorganizowany 21 października przez KŚ pociągiem Elf 2, sprawił, że objechaliśmy cały ten szlak. Szybko i sprawnie przejechaliśmy z Bytomia do Gliwic, po czym przez południowe dzielnice Rudy Śląskiej (Halemba, Wirek, Kochłowice), dotarliśmy do Panewnik i Starej Ligoty w Katowicach, a stamtąd przez Muchowiec, Giszowiec, Nikiszowiec i Szopienice wjechaliśmy do Siemianowic Śląskich. Potem był Chorzów Stary i Bytom, gdzie „domknęliśmy” krąg. Odcinek z Chorzowa Starego do Bytomia przejechany linią 131, to jedyny fragment trasy, gdzie dzisiaj kursują pociągi pasażerskie. Reszta – teren do zagospodarowania.

We wczorajszym spotkaniu, zainicjowanym przez wicemarszałka Województwa Śląskiego Henryka Mercika, wzięli udział m.in. dyrektor Biura ds. Planowania Strategicznego UMWŚ Katarzyna Łabarzewska, przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska Jerzy Gorzelik oraz prezes Kolei Śląskich Wojciech Dinges.

– Październikowy przejazd dowodzi, że przywrócenie ruchu pasażerskiego na tej linii to nie jest projekt z pogranicza fantazji, lecz realne przedsięwzięcie, możliwe także od strony technicznej” Rozmowy nad uruchamianiem nowych połączeń i przyszłością kolei metropolitalnej są szczególnie istotne, ponieważ to właśnie kolej powinna być kręgosłupem transportu publicznego w Metropolii i całym regionie – podkreślił Henryk Mercik, który również wziął udział w październikowym przejeździe.

Kolejnym krokiem w realizacji wizji powrotu pasażerskich relacji będzie sporządzenie studium zagospodarowania przestrzennego dla tego projektu. Zostaliśmy zapewnieni podczas wczorajszej konferencji, ze takie coś powstanie. I to jest to, co nas najbardziej interesuje, jeśli chodzi o „pasażerską” przyszłość tych szlaków. Większość z nich jest w całkiem przyzwoitym stanie, a w przypadku Siemianowic Śląskich – w zaskakująco dobrym. Najbardziej odczuwalny jest brak infrastruktury pasażerskiej typu stacje czy przystanki. Są lokalizacje, które można odtworzyć w miejscach, w których kiedyś funkcjonowały, ale są i takie, których odbudowa nie ma sensu (np. Zabrze Północ). Wpłynęły na to przede wszystkim zamknięcie wielu zakładów pracy w ostatnich latach i brak potrzeby dla ludności w danym rejonie.

Upadek jednych to rozwój drugich i stąd pojawiły się miejsca, bądź są planowane nowe osiedla czy inkubatory przedsiębiorczości, przy których wybudowanie nowych przystanków będzie wręcz wskazane. I właśnie zapowiedziana analiza ma rozstrzygnąć gdzie warto coś takiego uczynić. Jednak prześwietlone zostanie nie tylko to ale również potencjalne potoki podróżnych i szacowana liczba niezbędnych kursów do uruchomienia. Wtedy dowiemy się, jak pod względem praktycznym i ekonomicznym wyglądają rzeczywiste warunki powrotu pociągów pasażerskich na te trasy.

Szczegóły założeń projektu kolejowej obwodnicy GOP i lokalizacji przystanków zarówno tych mających zostać przywróconych do życia po wieloletnim niebycie a także tych „nowych” przedstawił wczoraj podczas konferencji Wojciech Dinges, prezes KŚ. Na naszych łamach główne tezy projektu przedstawiliśmy pod koniec października w trzyczęściowym cyklu pt. (Nie)zapomniana infrastruktura.

Odbudowa kolejowej obwodnicy GOP dałaby szansę mieszkańcom co najmniej kilku miast na pozyskanie nowego sposobu dotarcia do pracy czy na uczelnie. W szerszej perspektywie mogłoby się to przyczynić również do zmniejszenia korków w Katowicach, drogi zostałyby bowiem odciążone, dzięki temu, że więcej osób docierałoby do centrum aglomeracji pociągami – uzasadniał wczoraj sternik KŚ.

* Fot. Magdalena Iwańska (Koleje Śląskie)
Na zdjęciu (od lewej): Wicemarszałek Województwa Śląskiego Henryk Mercik, przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska Jerzy Gorzelik, prezes Kolei Śląskich Wojciech Dinges.

2 komentarze

  1. „Odcinek z Chorzowa Starego do Bytomia przejechany linią 131, to jedyny fragment trasy, gdzie dzisiaj kursują pociągi pasażerskie.”

    Ej, to IC Przemyślanin nie jeździ już przez Bytom?

  2. Co tu się naradzać, robić konferencje tu trzeba działać. Linie są notorycznie remontowane przez PKP PLK. Przede wszystkim na już powinny być reaktywowane połączenia kolejowe na trasie Gliwice-Rybnik przez Knurów, Gierałtowice, Leszczyny – linia nr.149 jest wyremontowana, Knurów deklarował się nie raz na powrót pociagów. Katowice-Olkusz, po remoncie linii kolejowej nr.62 byłaby to dobra alternatywa dla ciasnych busów i dobra inicjatywa dla mieszkańców Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Sławkowa, żeby szybko dostać się do Katowic. Można by było puścić fajne połączenie z Gliwic do Bytomia przez Rudę Bielszowice, Siemianowice i linią 132 przez Bytom Bobrek, z tym że muszą być po drodze jakieś przystanki. Nie ma połączeń do Chorzewia Siemkowic przez Kłobuck, który jest odcięty od świata kolejowego. Wyremontowaną linią kolejową nr.133 można puścić szybkie pociągi Zawiercie-Katowice, jako dodatkowe połączenie linii S1, ale przez Dąbrowę Górniczą Południową, Sosnowiec Maczki, Mysłowice, z możliwością określonych kursów do Jaworzna Szczakowej. Brakuje połączeń do Pawłowic Śląskich, czekając na odtworzenie linii do Jastrzębia Zdroju, można by takie puścić. W planach są jeszcze remonty linii nr. 142 i 190. Po remoncie linii 142 można spokojnie puścić część pociągów linii S4 przez Katowice Kostuchnę, połączenia te mogły by być alternatywą dla autobusów 688,689. No i na koniec połączenia Bielsko Biała-Cieszyn i Jeleśnia-Katowice lub Sucha Beskidzka-Zwardoń. Pomysłów jest sporo, potencjał wielki, potrzeba mądrych ludzi i taboru.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *