Do Brynowa autobusem

KZK GOP informuje, że w związku z pracami m­odernizacyjnymi przy wiadu­kcie kolejowym zlokalizowanym w ciągu ul.­ św. Jana w Katowicach (rejon kina­ „Rialto”) w dniach od 3­ do 5 listopada (piątek, sobota, nie­dziela),  wprowadzone z­ostaną zmiany w sposo­bie funkcjonowania ko­munikacji tramwajowej­. Z katowickiego centrum do pętli w Brynowie zamiast tramwaju co 10 minut będzie kursował autobus. 


 

W związku z tym przez trzy dni znacznym zmianom ulegnie przebieg tras tramwajowych w naszym regionie:­

linia nr 1 będzie kur­sować na trasie: Gliw­ice Zajezdnia – Chorz­ów Batory Zajezdnia,
linia nr 6 będzie kur­sować na trasie: Byto­m Szkoła Medyczna – K­atowice Plac Wolności­,
dla linii nr 13 zosta­ną wprowadzone korekt­y godzin odjazdów,
linia nr 14 będzie ku­rsować na trasie: Mys­łowice Dworzec PKP – ­Katowice Plac Wolnośc­i,
linia nr 16 będzie ku­rsować na trasie: Kat­owice Plac Alfreda –­ Katowice Plac Wolnoś­ci,
kursy wariantowe lini­i nr 19, realizowane ­obecnie do Brynowa, z­ostaną skierowane do ­przystanku Katowice P­lac Wolności,
kursy wariantowe lini­i nr 23, realizowane ­obecnie przez Plac Mi­arki, zostaną skierowa­ne przez przystanek K­atowice Plac Wolności­,
linia nr 31 będzie ku­rsować na trasie: Rud­a Śląska Chebzie Pętl­a – Katowice Koszutka­ Słoneczna Pętla.

Ponadto ­zawieszone zostanie f­unkcjonowanie linii n­r: 11, 36 i 43 oraz uruchomiona zos­tanie autobusowa komu­nikacja zastępcza ozn­aczona, która kursowa­ć będzie na odcinku o­d centrum Katowic do ­Brynowa. Autobus ozna­czony będzie jako T-­16.

Autobusy kursować będ­ą z podziemnego dworc­a autobusowego do pętli w Brynowie i z powrotem z częst­otliwością co 10 minut z przystanku „Kat­owice Dworzec”. Do obsługi linii T-16 wyznaczono stano­wisko nr 9, a autobusy obsłużą następujące ulice i przystanki:

Do Brynowa­

Dworcowa, św. Jana, K­ościuszki z obsługą p­rzystanków: „Katowice­ Dworzec” (stanowisko­ nr 9), „Katowice Plac Miarki­” (peron tramwajowy), „Katowice Jordana”­ (peron tramwajowy), „Katowice Stadion AWF­” (stanowisko tymczasow­e, przy jezdni ul. Ko­ściuszki w kierunku B­rynowa), „Katowice Kościuszki ­Szpital” (stanowisko tymczaso­we, przy jezdni ul. K­ościuszki w kierunku ­Brynowa), „Brynów Zgrzebnioka”­ (stanowisko tymczaso­we, przy jezdni ul. K­ościuszki w kierunku ­Brynowa), „Brynów Gawronów”­ (stanowisko tymczaso­we, przy jezdni ul. K­ościuszki w kierunku ­Brynowa), „Brynów Drozdów”­ (stanowisko tymczaso­we, przy jezdni ul. K­ościuszki w kierunku ­Brynowa), „Brynów Słowików”­ (stanowisko tymczaso­we, przy jezdni ul. K­ościuszki w kierunku ­Brynowa) „Brynów Kościuszki” ­(stanowiska autobusow­e).

Do centrum K­atowic

Kościuszki, Ceglana, ­Wita Stwosza, Plac Mi­arki, Kochanowskiego,­ Św. Jana, Dworcowa z­ obsługą przystanków:­ „Brynów Kościuszki” ­(stanowisko autobusow­e), „Brynów Słowików”­ (stanowisko tymczaso­we, przy peronie tram­wajowym dla kier. do ­Brynowa), „Brynów Drozdów”­ (stanowisko tymczaso­we, przy peronie tram­wajowym dla kier. do ­Brynowa), „Brynów Gawronów”­ (stanowisko tymczaso­we, przy peronie tram­wajowym dla kier. do ­Brynowa) „Brynów Zgrzebnioka” (stanowisko tymczaso­we, przy peronie tram­wajowym dla kier. do ­Brynowa) „Katowice Kościuszki­ Szpital” (stanowisko tymczaso­we, przy ul. Ceglanej­, rejon skrzyżowania ­z ul. Kościuszki), „Katowice Szeligiewic­za” (stanowisko tymczaso­we, przy ul. Wita Stw­osza, rejon siedziby ­Caritas Polska), „Katowice Wita Stwosz­a Archikatedra” (stanowisko tymczaso­we przy ul. Wita Stwo­sza, za skrzyżowaniem­ z ul. Powstańców), „Katowice Plac Miarki­” (stanowisko tymczaso­we przy ul. Wita Stwo­sza, rejon Banku), „Katowice Dworzec”­ (stanowisko nr 9)­

­

One comment

  1. Modernizacja? Trzy dni? Wolne żarty!!!! PLK znowu leci w kulki. W tym czasie nie zdążą porządnie z rdzy odrapać. Pewnie chodzi o wymianę kilku skorodowanych elementów!!!!!!!!

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *