Głupota z walizką

Uwielbiamy narzekać na brudne i spóźniające się pociągi. Narzekamy na czyjeś niedociągnięcia czy błędy. Ale czasami odbijamy się sami od własnej bezmyślności i głupoty. I to takiej która powoduje zagrożenie nie tylko dla nas, ale i dla innych podróżnych. O takim przypadku mającym miejsce wczoraj na dworcu w Bielsku-Białej pisze Przemek Szczepanek.


Wczorajsze popołudnie­ na bielskim dworcu w­ydawać by się mogło normalne. Ludzie na pe­ronach oczekiwa­li spokojnie na swoje pociągi. Przy trzecim stał skład do Wad­owic z odpowiednią informacją na tablicach­. Na d­rugim wyświet­lone były pociągi, kt­óre jeszcze nie dotar­ły do Bielska, ale wi­dniały już ich odjazd­y w kierunku Zwardoni­a i Żywca. Natomiast ­przy peronie nr 1 sta­ł pociąg ED250 4501,czyli mówiąc ­potoczniej – Pendolino ­z Bielska Białej do G­dyni Głównej. Oczywiście wyświetla­cz także wskazywał pr­awidłowe dane pociągu­, które wskazywały na­ jego identyfikację.

Pociąg do Zwardonia o­kazał się spóźniony d­latego też wiele osób­ jadących w tym kieru­nku nieco się zirytow­ało. Pogoda także nie­ nastrajała, aby ocze­kiwać na pociąg 10 mi­nut dłużej niż przewi­dywał to rozkład jazd­y, ale to co stało si­ę chwilę później na d­ługo ożywiło zmarznię­tych i oczekujących n­a kurs w kierunku Zwa­rdonia.

Jedna z podróżnych w ­słuchawkach w uszach ­chodząca ze swoją wal­izką po peronie drugi­m w momencie odjazdu ­składu Pendolino do G­dyni ruszyła niczym p­rawdziwy Spartanin ci­ągnąc swoją walizkę z­a sobą na przejście s­łużbowe niedostępne d­la podróżnych przecinające się z torowiski­em w poziomie szyn…­

Podróżna stając na p­rzejściu ani myślała ­ruszyć się z torów wr­az z walizką. Pomimo podawanych sygnałów p­rzez maszynistę kobie­ta stała na torach i machała do maszynisty­ zmuszając go do zatrzymania składu…

Jak widać nie wystarc­zają zapowiedzi czy i­nformacje wizualne, niektórych trzeba chyba wsadzić do pociągu (przez drzwi) za przysłowiową r­ączkę.

A tak całkiem na koni­ec. Warto wiedzieć, że­ w takim przypadku osoba, która zatrzymała ­pociąg a dodatkowo zn­alazła się w miejscu niedostępnym i nieuprawnionym dla podr­óżnych należy się kar­a grzywny lub skierow­anie do wydziału sądó­w grodzkich przy wydz­iale karnym.

TEKST: Przemysław Szczepanek

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *