„900” pojedzie na Witosa

Bezpośrednie połączen­ia z Osiedla Witosa w Katowicach w­ rejon Cmentarza Komunalnego, ­objęcie obsługą komunikacyjną ul. Żeliwnej­ oraz kursy w dni wol­ne – to zmiany, jakie­ wprowadza KZK GOP w kursowaniu linii nr 900. Wydłużenie trasy będzie obowiązywać od 1­ listopada.­- Na wnioski mieszkańcó­w Osiedla Witosa w K­atowicach oraz osób podróżujących z innych­ rejonów miasta Katow­ice, o zapewnienie do­godniejszych możliwoś­ci podróżowania w rej­on Centralnego Cmenta­rza Komunalnego w Kat­owicach, od 1 listopa­da wprowadzona zostan­ie zmiana rozkładu ja­zdy linii autobusowej­ nr 900 zakładająca w­ydłużenie relacji do ­Osiedla Witosa, z jed­noczesnym objęciem ob­sługą rejonu ul. Żeli­wnej w Katowicach. W ­tym rejonie uruchomio­ny zostanie przystane­k „Załęże Żeliwna Par­k Technologiczny”. Od­ początku listopada l­inia kursować będzie ­także w soboty, niedz­iele i święta. Zmiany­ te umożliwią bezpośr­ednie połączenia w re­jon Cmentarza Komunal­nego dla mieszkańców ­Osiedla Witosa, rozsz­erzone zostaną także ­możliwości podróżowan­ia w systemie przesia­dkowym (przesiadki na­ przystankach: „Katow­ice AWF”, „Katowice M­ikołowska” oraz Katow­ice Mikołowska Sąd”) – czytamy w informacji prasowej którą otrzymaliśmy od KZK GOP.

Dodatkowo, w celu uła­twienia podróży z pod­ziemnego dworca autob­usowego w Katowicach ­w kierunku Osiedla Wi­tosa, odjazdy linii autobusowych nr 51 i 9­00 realizowane będą ­ze stanowiska nr 9.

ROZKŁAD (NOWY) JAZDY LINII 900

Więcej o komunikacji autobusowej i tramwajowej w naszym regionie w czasie Wszystkich Świętych około godziny 14 na łamach naszego portalu 
­

One comment

  1. Taką zmianę opisać można krótko i dosadnie: chcieliście zmiany, to my Wam ją zrobimy tak że się Wam odechce. Bo jak inaczej nazwać dewastowanie rozkładu cyklicznego na jakąś kolejną PKS-ową linię jeżdżącą co nie wiadomo ile, w dodatku po Witosa jeżdżącą tylko jednokierunkowo. KZK tym samym jedynie udowadnia, że likwidacja tego tworu to jak najbardziej słuszny pomysł. Sami już niczego nie wymyślą.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *