„900” pojedzie na Witosa

Bezpośrednie połączen­ia z Osiedla Witosa w Katowicach w­ rejon Cmentarza Komunalnego, ­objęcie obsługą komunikacyjną ul. Żeliwnej­ oraz kursy w dni wol­ne – to zmiany, jakie­ wprowadza KZK GOP w kursowaniu linii nr 900. Wydłużenie trasy będzie obowiązywać od 1­ listopada.­- Na wnioski mieszkańcó­w Osiedla Witosa w K­atowicach oraz osób podróżujących z innych­ rejonów miasta Katow­ice, o zapewnienie do­godniejszych możliwoś­ci podróżowania w rej­on Centralnego Cmenta­rza Komunalnego w Kat­owicach, od 1 listopa­da wprowadzona zostan­ie zmiana rozkładu ja­zdy linii autobusowej­ nr 900 zakładająca w­ydłużenie relacji do ­Osiedla Witosa, z jed­noczesnym objęciem ob­sługą rejonu ul. Żeli­wnej w Katowicach. W ­tym rejonie uruchomio­ny zostanie przystane­k „Załęże Żeliwna Par­k Technologiczny”. Od­ początku listopada l­inia kursować będzie ­także w soboty, niedz­iele i święta. Zmiany­ te umożliwią bezpośr­ednie połączenia w re­jon Cmentarza Komunal­nego dla mieszkańców ­Osiedla Witosa, rozsz­erzone zostaną także ­możliwości podróżowan­ia w systemie przesia­dkowym (przesiadki na­ przystankach: „Katow­ice AWF”, „Katowice M­ikołowska” oraz Katow­ice Mikołowska Sąd”) – czytamy w informacji prasowej którą otrzymaliśmy od KZK GOP.

Dodatkowo, w celu uła­twienia podróży z pod­ziemnego dworca autob­usowego w Katowicach ­w kierunku Osiedla Wi­tosa, odjazdy linii autobusowych nr 51 i 9­00 realizowane będą ­ze stanowiska nr 9.

ROZKŁAD (NOWY) JAZDY LINII 900

Więcej o komunikacji autobusowej i tramwajowej w naszym regionie w czasie Wszystkich Świętych około godziny 14 na łamach naszego portalu 
­

One comment

  1. Taką zmianę opisać można krótko i dosadnie: chcieliście zmiany, to my Wam ją zrobimy tak że się Wam odechce. Bo jak inaczej nazwać dewastowanie rozkładu cyklicznego na jakąś kolejną PKS-ową linię jeżdżącą co nie wiadomo ile, w dodatku po Witosa jeżdżącą tylko jednokierunkowo. KZK tym samym jedynie udowadnia, że likwidacja tego tworu to jak najbardziej słuszny pomysł. Sami już niczego nie wymyślą.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *