Racibórz się doczekał (cz.2)

Wczoraj informowaliśmy o ogłoszeniu przetargu przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy stacji Racibórz wraz z wybranymi elementami infrastruktury kolejowej przyległych szlaków. Przebudowa w stacji Racibórz i przyległych okolicach jest na tyle duża, że postanowiliśmy coś o niej napisać.


O ile końcowy wygląd dworca jest jeszcze dla nas zagadką o tyle koncepcja przebudowy infrastruktury kolejowej i peronowej już tak. Oprócz samej stacji Racibórz przebudowana zostanie infrastruktura na odcinku ok. 2,5 km. Sam wjazd na stację od strony Kędzierzyna-Koźla/Rybnika zostanie przebudowany w sposób pozwalający podnieść prędkość wjazdową w perony stacyjne. Poprawione zostaną łuki i rozjazdy dostosowując je do prędkości od 60 km/h do 80 km/h oraz skrajnie torów. Z tego powodu zburzony zostanie budynek nastawni a początek krawędzi peronowej zostanie przesunięta o ok. 50 m.

Plan Transportowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zakłada kursowanie od 2 do nawet 4 par całorocznych pociągów dalekobieżnych kończących swój bieg w Raciborzu, dlatego peron II wydłużony zostanie z 200 m obecnie do 400 m, gdzie przewiduje się obsługę relacji dalekobieżnych. Dodatkowo przewiduje się obsługę 2 pociągów regionalnych przy jednej krawędzi peronowej, stąd peron II zostanie podzielony semaforami na sekcje: 200 m (od strony północnej) + 50 m drogi ochronnej + 150 m.

Długość peronu I zakłada się na 150 m + 50 metrów rezerwy pod ewentualną rozbudowę w kierunku północnej (wyjazd w kierunku Kędzierzyna-Koźla/Rybnika). W sumie krawędź peronowa będzie miała minimum 250 m, ponieważ przedłużeniem peronu I będzie peron Ia (obecnie peron III) który w założeniach ma długość 100 m krawędzi peronowej. UWAGA! Przy peronie Ia na torze zakończonym kozłem oporowym przewiduje się obsługę potencjalnych pociągów regionalnych z kierunku Głubczyce/Racławice Śląskie (strona południowa). To dobra wiadomość, jeśli w projekcie wspomina się o kierunku w którym aktualnie nie odbywa się ruch pociągów pasażerskich.

Projekt Koncepcyjny / Przebudowa układu torowego stacji Racibórz

W kierunku Chałupek pomiędzy stacją Racibórz a przejazdem kolejowo-drogowym z ulicą Łąkową zakłada się zwiększenie skrajni (rozsunięcie torów) dla biegów głównych co związane będzie z usunięciem jednego toru. Ciekawostką może być fakt iż w projekcie przewiduje się rozjazdy z ruchomym dziobem krzyżownicy zapewniające przejazd na wprost pociągów z prędkością przekraczającą prędkość 160 km/h. Z kolei łuki mają być także dostosowane do tej prędkości. Choć linia na odcinku Bierawa – Nędza i Racibórz – Krzyżanowice – Chałupki jest rewitalizowana, czyli przywracane są jej pierwotne parametry technicznie wynoszące 120 km/h, to przygotowanie linii kolejowej pod wyższe prędkości jest ciekawym zabiegiem ze strony inwestora. Czyżby daleko biegnące plany?

Inwestycja w infrastrukturę kolejową i dworcową będzie jednym z większych przedsięwzięć w województwie śląskim. Na tym etapie wydaje się już bardzo ciekawa, dlatego będziemy dokładnie przyglądać się obu realizacjom na każdym etapie prac.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *