Racibórz się doczekał (cz.2)

Wczoraj informowaliśmy o ogłoszeniu przetargu przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy stacji Racibórz wraz z wybranymi elementami infrastruktury kolejowej przyległych szlaków. Przebudowa w stacji Racibórz i przyległych okolicach jest na tyle duża, że postanowiliśmy coś o niej napisać.


O ile końcowy wygląd dworca jest jeszcze dla nas zagadką o tyle koncepcja przebudowy infrastruktury kolejowej i peronowej już tak. Oprócz samej stacji Racibórz przebudowana zostanie infrastruktura na odcinku ok. 2,5 km. Sam wjazd na stację od strony Kędzierzyna-Koźla/Rybnika zostanie przebudowany w sposób pozwalający podnieść prędkość wjazdową w perony stacyjne. Poprawione zostaną łuki i rozjazdy dostosowując je do prędkości od 60 km/h do 80 km/h oraz skrajnie torów. Z tego powodu zburzony zostanie budynek nastawni a początek krawędzi peronowej zostanie przesunięta o ok. 50 m.

Plan Transportowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zakłada kursowanie od 2 do nawet 4 par całorocznych pociągów dalekobieżnych kończących swój bieg w Raciborzu, dlatego peron II wydłużony zostanie z 200 m obecnie do 400 m, gdzie przewiduje się obsługę relacji dalekobieżnych. Dodatkowo przewiduje się obsługę 2 pociągów regionalnych przy jednej krawędzi peronowej, stąd peron II zostanie podzielony semaforami na sekcje: 200 m (od strony północnej) + 50 m drogi ochronnej + 150 m.

Długość peronu I zakłada się na 150 m + 50 metrów rezerwy pod ewentualną rozbudowę w kierunku północnej (wyjazd w kierunku Kędzierzyna-Koźla/Rybnika). W sumie krawędź peronowa będzie miała minimum 250 m, ponieważ przedłużeniem peronu I będzie peron Ia (obecnie peron III) który w założeniach ma długość 100 m krawędzi peronowej. UWAGA! Przy peronie Ia na torze zakończonym kozłem oporowym przewiduje się obsługę potencjalnych pociągów regionalnych z kierunku Głubczyce/Racławice Śląskie (strona południowa). To dobra wiadomość, jeśli w projekcie wspomina się o kierunku w którym aktualnie nie odbywa się ruch pociągów pasażerskich.

Projekt Koncepcyjny / Przebudowa układu torowego stacji Racibórz

W kierunku Chałupek pomiędzy stacją Racibórz a przejazdem kolejowo-drogowym z ulicą Łąkową zakłada się zwiększenie skrajni (rozsunięcie torów) dla biegów głównych co związane będzie z usunięciem jednego toru. Ciekawostką może być fakt iż w projekcie przewiduje się rozjazdy z ruchomym dziobem krzyżownicy zapewniające przejazd na wprost pociągów z prędkością przekraczającą prędkość 160 km/h. Z kolei łuki mają być także dostosowane do tej prędkości. Choć linia na odcinku Bierawa – Nędza i Racibórz – Krzyżanowice – Chałupki jest rewitalizowana, czyli przywracane są jej pierwotne parametry technicznie wynoszące 120 km/h, to przygotowanie linii kolejowej pod wyższe prędkości jest ciekawym zabiegiem ze strony inwestora. Czyżby daleko biegnące plany?

Inwestycja w infrastrukturę kolejową i dworcową będzie jednym z większych przedsięwzięć w województwie śląskim. Na tym etapie wydaje się już bardzo ciekawa, dlatego będziemy dokładnie przyglądać się obu realizacjom na każdym etapie prac.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *