Umowa na centrum w Wodzisławiu

Projekt budowy centrum przesiadkowego i rewitalizacji dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim weszły właśnie w fazę realizacji. W wodzisławskim magistracie podpisano umowy dotacyjne dotyczące obu projektów oraz umowy z wykonawcami, którzy zrealizują powyższe inwestycje.


W piątek w wodzisławskiej Bibliotece odbyła się miejska konferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi. Spotkanie zostało poświęcone projektowi „Pociąg do dwóch kółek”, czyli budowie centrum przesiadkowego oraz gruntownej rewitalizacji dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim. Podczas konferencji pomiędzy Wojciechem Saługą a prezydentem miasta Mieczysławem Kiecą podpisano umowy dotyczące dofinansowania obu projektów. Tego samego dnia w budynku głównym Urzędu Miasta I zastępca prezydenta miasta Dariusz Szymczak podpisał umowy z wykonawcami inwestycji.

Zakres projektów obejmuje:

  • Przebudowę, rozbudowę i remont budynku dworca kolejowego przy ul. Rybnickiej na obiekt pn. „Stacja – centrum przesiadkowe Wodzisław Śląski”,
  • Zagospodarowanie terenu wokół dworca,
  • Budowę tras rowerowych,
  • Budowę infrastruktury liniowej prowadzącej z Radlina do centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim.

„Pociąg do dwóch kółek”

Ideą projektu jest zagospodarowanie terenu wokół obiektu dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim w celu stworzenia zintegrowanego węzła przesiadkowego, łączącego w jednym punkcie miasta transport kolejowy, autobusowy, rowerowy i samochodowy. Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej – komunikacji autobusowej oraz komunikacji kolejowej dla mieszkańców oraz wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie miasta. W jego efekcie stworzona zostanie infrastruktura dla zrównoważonego i efektywnego wykorzystania środków transportu.

Dworzec kolejowy

Ideą tego projektu jest kompleksowa przebudowa i rozbudowa części zdegradowanego budynku dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim oraz jej adaptacja na Centrum Aktywności Społecznej, służące realizacji przedsięwzięć zwalczających problemy społeczne w dzielnicach Jedłownik Osiedle, Stare Miasto, Wilchwy oraz w dzielnicy Nowe Miasto.

Celem głównym projektu jest zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji, co zostanie osiągnięte dzięki utworzeniu infrastruktury społecznej przyczyniającej się do rozwoju lokalnego, w tym przypadku do funkcjonowania Centrum Aktywności Społecznej i pełniącej rolę służebną dla realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na terenie obszaru rewitalizacji.

Prace zakładają zachowanie starej konstrukcji obiektu. Ten zostanie odtworzony poprzez zabiegi konserwatorskie. Cegły będą miały z kolei naturalny kolor (czerwony). Obiekt zostanie ponadto uzupełniony o elementy iluminacji świetlnej. W projekcie dworca uwzględniono klatkę zewnętrzną z windą, dzięki której z obiektu łatwiej będzie korzystać osobom niepełnosprawnym. Uzyskana zostanie również większa powierzchnia. Ma powstać także dodatkowa galeria, połączona z I piętrem dworca.

Na kondygnacji dolnej znajdą się między innymi: poczekalnia, strefa kas, skrzynki do przechowywania bagażu, pełen węzeł sanitarny, punkt gastronomiczny, punkt ładowania telefonów komórkowych, salonik prasowy. W tym miejscu zostanie zapewniony też dostęp do internetu. Na I piętrze znaleźć mają się 4 sale warsztatowo-szkoleniowe, z przeznaczeniem na spotkania np. organizacji pozarządowych.

Dzięki dofinansowaniu możliwa jest również budowa centrum przesiadkowego (infrastruktury towarzyszącej) – projektu, który jest nierozerwalnie związany z projektem rewitalizacji dworca. W planach jest między innymi: utworzenie parkingu na części skweru na styku ulic Rybnickiej i Jana Pawła II, miejsca do bezpiecznego pozostawienia rowerów, wypożyczalni rowerów czy parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Planowane jest również wyodrębnienie nowych ścieżek rowerowych, usytuowanych wzdłuż ulicy 26 Marca oraz szerokiego ciągu pieszo-rowerowego ulica Pośpiecha-Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”.

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *